Humanizace přechodu

Tisková zpráva 23. 03. 2007

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené materiály Komise pro výchovu a vzdělávání, Komise kulturní a Komise dopravní a RNDr. Miroslavu Vargovi, řediteli odboru rozvoje, uložila zajistit projektovou dokumentaci humanizace Podhorské ulice s prioritou úseku mezi ulicemi Sv.Čecha a SNP

Rada města tak reagovala na podněty rodičů. S ohledem na hustotu dopravy ve zmíněné lokalitě, projednala doporučené možnosti vedoucí ke zvýšení bezpečnosti dětí a žáků přecházejících ulici Podhorskou v blízkosti Základní umělecké školy a DDM Vikýř. ŘSD ČR je ochotno podílet se na projednání úprav a má zájem být průběžně o postupu projednávání informováno. Finančně se může ŘSD podílet také na dopravním značení. Finanční náklady na zřízení světelného poptávkového přechodu lze odhadnout na částku cca 1,1 mil.Kč. Ostatní náklady lze odhadnout až po zpracování projektové dokumentace.

Vytvořeno 23.3.2007 8:57:00 | přečteno 2360x | Petr Vitvar
load