Hospodaření města se vyvíjí příznivě

27.05.2011 - Za první čtvrtletí roku 2011 přesáhly příjmy města o téměř 16 milionů korun jeho výdaje. Odpovídající plnění vykazují hlavně daňové a nedaňové příjmy.

Právě zejména daňové příjmy tvořící 52% příjmů města jsou naplňovány ve stejném objemu jako v loňském roce. Celkové plnění příjmů bez financování ke schválenému rozpočtu za období 1 - 3/2011 činí 24,1%.

„Příznivý vývoj pozorujeme například u daně z příjmů právnických osob, daně z příjmu ze samostatné výdělečné činnosti i ze závislé činnosti fyzických osob. A například poplatky ze psů jsou plněny z 80%, což je však ovlivněné splatností poplatku do konce března. Výrazný příjem ve výši téměř 73% je také z poplatku z veřejného prostranství, 53% je odvod výtěžku z provozování loterií, kde termín splatnosti byl taktéž do konce března,“ vysvětluje místostarosta Miloš Vele.

Jak dodává vedoucí odboru ekonomiky Renata Vítová, příznivé plnění vykazují i nedaňové příjmy s téměř 28%, plnění kapitálových příjmů je zatím jen 15% a transferů 20%. Z dotací objemem nejvyšší částky jsou sociální dávky 37.590.000 korun a dotace na výkon státní správy 10.202.000 korun.

Výdaje jsou čerpány z 20%, z toho běžné výdaje z 21% a kapitálové ze 17%. Z posledně jmenované třídy vykazuje objemem nejvyšší čerpání rekonstrukce objektu bývalé požární zbrojnice, kdy bylo uhrazeno 24.855.000 korun.

Ve financování máme narozpočtovány splátky jistin úvěrů, které jsou spláceny dle splátkových kalendářů.

Vytvořeno 27.5.2011 12:19:12 | přečteno 2701x | Petr Vitvar
load