Hospodaření fondu bylo schváleno

Tisková zpráva 27. 02. 2009

Hospodaření, rozpočet i výběr finančních prostředků z Fondu na zlepšení úrovně bydlení, stejně jako uzavření smluv o účelových půjčkách z rozpočtu města včera schválili jablonečtí zastupitelé.

Žádosti o půjčky z fondu přijímalo Oddělení řízení organizací a rozpočtu Odboru financí a majetku MěÚ Jablonec nad Nisou od 1. října loňského roku do letošního 30. ledna. Celkem bylo přijato 13 žádostí, z nichž jedna byla pro neúplnost vyřazena. Na svém lednovém zasedání schválili zastupitelé celkovou částku v rámci rozpočtu města na půjčky vlastníkům bytů ve výši 10 000 000 Kč, výbor Fondu na zlepšení úrovně bydlení pak 11. února dostal k projednání žádosti o půjčky v celkové výši 10 069 500 Kč.

Jelikož žádosti převýšily určenou výši o 69 500 Kč, doporučil výbor předložit v březnu zastupitelstvu města ke schválení návrh na rozpočtovou změnu týkající se navýšení finančních prostředků na půjčky v rámci I. rozpočtových změn města.

Půjčky jsou žádány zejména na obnovu střešního pláště s použitím tradičních materiálů či obnovu fasády při zachování tradičních prvků a kvality (římsy, štukové prvky), výměnu oken a dveří, na zřízení nebo rekonstrukci plynového topení, ale i na vybudování WC a koupelny. Výše půjček se pohybuje od jednoho sta tisíc do 2 150 000 korun se splatností od 4 do 7 let a s úrokovou sazbou od čtyř do dvou procent podle délky splatnosti.

Z loňského roku je do fondu převeden zůstatek ve výši 70 022 000 Kč. Tehdy bylo z fondu poskytnuto 16 půjček za 4 048 090 Kč. Čerpány byly všechny v celkovém objemu 4 045 954,40 Kč, z toho tři byly poskytnuty právnickým osobám (1 450 000 Kč) a třináct fyzickým (2 595 954,40 Kč). V šesti případech byly peníze určeny na opravy střech, pětkrát na výměnu oken a dveří, ve třech případech byl za peníze z půjček zateplen obvodový plášť, třikrát jimi byla zaplacena rekonstrukce plynového topení, jednou obnova fasády, jednou rekonstrukce WC a koupelny, dva žadatelé využili nový výhodněji úročený titul na obnovu fasády při zachování tradičních prvků a kvality (římsy, štukové prvky). Někteří žadatelé žádali i o více titulů.

Fond na zlepšení úrovně bydlení však není určen pouze na půjčky pro majitele nebo sdružení vlastníků nemovitostí. Město z něj hradí i opravy vlastního bytového fondu. Na to má vyčleněno z celkové částky téměř 104 milionů korun něco přes 38 milionů.
Vytvořeno 27.2.2009 12:59:42 | přečteno 1918x | Petr Vitvar
load