Hlavním cílem je ochrana

Tisková zpráva 29. 01. 2010

Cílem městských programů prevence kriminality je ochrana před kriminalitou, způsob, jak předcházet trestné činnosti a omezovat příležitostí k jejímu páchání, snížit majetkovou a násilnou trestnou činnost a ve výsledku posílit pocit bezpečí občanů. A včera zastupitelé schválili městský program prevence kriminality na tento rok.

Ten zahrnuje dílčí projekty situované do primární i sekundární prevence v souladu se strategií Ministerstva vnitra ČR a zaměřené na situační a sociální prevenci i informování občanů. Na jejich realizaci bude město žádat o přidělení účelové dotace. Z hlediska charakteristik preventivních opatření jsou dílčí projekty zaměřené.

Pracovní skupina a manažer prevence kriminality vycházeli při tvorbě programu ze závěrů bezpečnostní analýzy, z Koncepce prevence kriminality na léta 2009-2011, z práce Policie ČR i městské a z výsledků loňského programu.

Z analýzy kriminality například vyplývá, že trestná činnost v roce 2009 klesla ve srovnání s předešlým o 73 případy (o 4,2 %). Snížil se počet násilných trestných činů o 27 (o 19%), počet vloupání o 8 (o 3,2%) a krádeží o 124 (o 16,2%), úmyslného ublížení na zdraví o 9, počet krádeží automobilů o 57 (o 28%) a vykradených aut o 15 ( o 5,8%). Snížil se počet loupeží o 10, počet výtržnictví o 10 a šíření toxikománie o 7. Výrazně však stoupl počet případů, v nichž jsou obětí senioři, u vloupání o 12 (o 33%), u krádeží také o 12 (o 25%).

Analýza také uvádí, že v roce 2009 došlo na území města Jablonce ke 343 dopravní nehody, což je o 337 nehod méně než v roce 2008 (o 47,5%). Nejčastější příčinou nehod byl nesprávný způsob jízdy - 197 nehod (52%), nepřizpůsobení rychlosti 83 (22%) a nedání přednosti 63 (17%). Loni přišly o život 4 osoby (o 3 více než v r. 2008). Ve srovnání s rokem 2008 se počet těžce zraněných snížil na 15 (o 3) a počet lehce zraněných z 91 v roce 2008 na 71 v roce 2009.

Vytvořeno 29.1.2010 13:39:19 | přečteno 2135x | Petr Vitvar
load