Hlavní myšlenkou je městská cena s vysokou prestiží

Tisková zpráva 09. 06. 2010

Jablonečtí zastupitelé schválili pravidla pro udělování čestného občanství města a ceny PRO MERITIS. Jde o nejvýznamnější formy symbolického ocenění zásluh ze strany místní samosprávy a v Jablonci nad Nisou dosud chyběla pravidla pro jejich udělování.

„Institut čestného občanství vznikl již v souvislosti s reformou státní správy a samosprávy v druhé polovině 19. století. V Jablonci nad Nisou neexistuje přehled udělených čestných občanství z dob před rokem 1990. Informace jsou jen zlomkovité, a jejich získání či jen ověření je velmi pracné, ne-li nemožné,“ říká vedoucí přípravného týmu autorů obou pravidel Borek Tichý, který dodává, že v současné době Jablonec nad Nisou nemá žádného žijícího čestného občana. „Často pokládaná otázka, zda čestné občanství smrtí občana zaniká, je právě v kompetenci zastupitelstva. Neřeší ji žádný zákon, nelze se tedy pomocně opřít o žádný předpis. Již proto bylo vhodné, aby samosprávou stanovená pravidla existovala,“ odůvodňuje vznik pravidel Tichý.

Ten se při zpracování návrhu inspiroval praxí řady českých měst a obcí. „Výhodou institutu čestného občanství je, že při citlivém užití se jedná o pozitivní, nikoliv restriktivní prvek v činnosti místní samosprávy,“ konstatujte Borek Tichý, podle nějž však na druhou stranu nevýhodou je fakt, že žádné udělování se neobejde bez subjektivního posuzování navržených osob, do kterého se mohou promítnout i osobní preference a krátkodobé souvislosti.

Důležitým podnětem k vytvoření zvláštní nadčasové ceny města bylo ocenění vybraných historických osobností příležitostnou medailí Josefa Pfeiffera v roce 2008, při příležitosti výročí povýšení Jablonce na městys. „Přitom se ukázalo, že Jablonec nad Nisou nemá žádnou nadčasovou medaili ani jinou formu městské ceny, která by umožnila oceňovat občany bez ohledu na aktuální příležitost,“ vysvětluje vedoucí oddělení pro komunikaci s veřejností. A opět přišlo na řadu zkoumání situace v jiných městech, ale i inventura pamětních, příležitostných a záslužných medailí vydaných městem Jablonec nad Nisou po roce 1989, respektive od roku 1996, kdy vznikla první oficiální novodobá městská medaile po roce 1989.

„Právě medaile lze totiž v Jablonci považovat za fakticky preferovanou formu ocenění městem. Inventura potvrdila vysoký počet medailových ocenění používaných naším městem a jejich vysokou důležitost a prestiž. Nakonec vyústila i ve vydání soupisu městských medailí, z nichž řada má i vysokou úroveň technologickou a výtvarnou,“ říká Tichý. Soupis se navíc stal podnětem pro Českou numismatickou společnost, aby provedla inventuru a soupis dalších historických ražeb spojených s Jabloncem a Jabloneckem. Tento soupis nyní ve spolupráci s městem vzniká.

Hlavní myšlenkou bylo vytvořit městskou cenu ve formě ražené medaile, která má vysokou prestiž a přitom nemusí být založena na výši finanční odměny. Její hodnota stojí na kvalitním, odpovědném a střídmém výběru laureátů a na výjimečném výtvarném a technologickém provedení díla.

Další informace

V současné době neexistuje žádný, natož úplný seznam historických čestných občanů města. Z dosud nalezených záznamů různé výpovědní hodnoty lze za historické čestné občany Jablonce nad Nisou (respektive za osoby, jimž bylo čestné občanství uděleno) považovat zejména následující:

 • Ferdinand svobodný pán Beust - od roku 1867 hrabě Beust, od 1849 ministr zahraničí Saského království, 1866-1871 rakouský ministr zahraničí, od roku 1867 zároveň ministerský předseda
 • Eduard (? - nejasné, jiné zdroje uvádějí jméno Ernst Leopold) svobodný pán von Kellersperg, 1868 místodržící v Čechách, poté guvernér v Terstu (pobřeží a Istrie)
 • Hrabě Eduard Taaffe - 1867 a 1870/71 ministr vnitra, ministerský předseda 1879-1893; konzervativec, monarchista
 • Dr. Eduard Herbst - 1868-1870 ministr spravedlnosti, říšský a zemský poslanec, čelný představitel německých liberálů
 • Dr. Karl Giskra - 1867-1870 ministr vnitra, čelný představitel německých liberálů na říšském sněmu
 • Sisino svobodný pán De Pretis von Caqnodo - ministr obchodu od roku 1870 a v době konání světové výstavy ve Vídni v roce 1873
 • Anton Banhans - zemský a říšský poslanec za německé liberály, 1871 ministr zemědělství, 1871-1875 ministr obchodu
 • P. Anton Miksch - v Jablonci působil od roku 1827 jako kaplan, poté farář, od roku 1855 (po zřízení vikariátu, o něž se zasloužil) vikář, osobní děkan pak arciděkan (titul udělen k 50. výročí kněžství 1877), zemřel 1882
 • Karl Jelen - c. a k. okresní hejtman v době, kdy byl Jablonec povýšen na město
 • Baron Johann Wražda von Kunwald - c. a k. okresní hejtman v době, kdy se řešily důsledky hospodářské krize po krachu roku 1873

Zdroj: Lilie, Adolf (ed.), Der politische Bezirk Gablonz, 1895, str. 330. Jde vesměs o zasloužilé rakouské činovníky celostátního formátu a politiky těch politických směrů, které Jablonečáci milovali - např. liberály.

 • Adolf Heinrich Posselt (*1844, +1926) - dlouholetý starosta, v jehož funkčním období 1881-1918 došlo k největšímu rozmachu města. Čestné občanství uděleno 1911, k výročí 30 let ve funkci
 • Wilhelm Nitsche (jiný zdroj uvádí jméno Fritsche) (*1849, +1929) - obchodník, veřejně činný, v roce 1927 předal městu značný majetek, který shromažďoval pro syna padlého ve válce. Čestné občanství uděleno v roce 1927.
 • Karl Richard Fischer (*1871, +1934) - starosta města v letech 1918-1934, historik, učitel, příznivec literatury a umění, spolutvůrce muzea, patriot. Čestný doktorát Německé pražské univerzity z roku 1931.
 • Ing. Karel Šimon (*1887, +1960) - první „starosta města“ po skončení druhé světové války, muž, který se zvláštní měrou zasloužil o klidný přechod samosprávy do českých rukou. Čestné občanství uděleno 9. května 1946.
 • A dále s otazníkem Josef Pfeiffer (*1808, +1869) - první starosta Jablonce po povýšení na město, nositel čestných titulů Otec města a „Altbuergermeister“.
 • V roce 1968 (1969) mělo být uděleno čestné občanství Ludvíku Svobodovi, ale ten si pro ně nepřijel.

Citace z důvodové zprávy, informace poskytli Jana Nová, Jan Kašpar a Lukáš Pleticha

Čestná občanství po roce 1990

 • Karel Mrázek (*1910, +1998) - čestné občanství uděleno 3. února 1992
 • Oldřich Skácel (*1908, +2002) - čestné občanství uděleno 22. prosince 1995
 • Čestmír Šikola (*1919, +2008) - čestné občanství uděleno 25. února 1992
Vytvořeno 9.6.2010 15:21:22 | přečteno 3333x | Petr Vitvar
load