Funkcionářské osobnosti české a československé atletiky se sejdou v Jablonci nad Nisou

Tisková zpráva 24. 04. 2009

V úterý 28.dubna přijedou do Jablonce členové Klubu veteránů atletických soutěží (KVAS), tedy osobností, které pracovaly nebo i nadále pracují v atletice na čelních postech a podílejí se na organizaci veškerých atletických akcí. Členem tohoto klubu se stávají aktivní funkcionáři, jakmile oslaví šedesátku.

Klub se schází dvakrát do roka, aby si připomněl, co proběhlo a jaké získali jeho členové nové zkušenosti, které mohou předat dál. Klub má v současné době sedmadvacet členů, v Jablonci jich je očekáváno dvacet. Hostitelé připravili bohatý program, v němž se chtějí pochlubit svými úspěchy.

Zejména chtějí představit nový atletický stadion a zrekonstruovanou halu. V úterý 28. dubna v 15 hodin odpoledne přijme atletické veterány v obřadní síni radnice starosta Petr Tulpa, poté všichni navštíví také Muzeum skla a bižuterie, aby poznali i historii města

Večer je plánováno zasedání v hotelu Sport, během něhož budou předány plakety KVAS letošním jubilantům - Arnoštu Fučíkovi (85), Václavu Poláčkovi (80), Dušanu Molitorisovi (65) a Pavlu Procházkovi (65).

Osobnosti, které se zúčastní zasedání Klubu veteránů atletických soutěží:

 • Ing. Karel Pilný - dlouholetý předseda ČAS, v této funkci pracoval od roku 1990 do letošního roku, je člen Rady EAA a současným pokladníkem EAA od roku 1999 .
 • Václav Poláček - jeden z motorů jablonecké atletiky od roku 1948, předseda ČAS (1990-1992), čestný člen ČAS (1992), dosáhl toho, že oddíl LIAZ patřil řadu let mezi nejlepší v republice.
 • Jiří Hetfleiš - od roku 1957 organizuje soutěže družstev, je členem soutěžní komise, přes dvacet let byl řídícím pracovníkem 1.ligy mužů, od roku 1991 je předsedou sdružení českých statistiků. Je také výborný hlasatel, který třicet let hlásil Mistrovství České republiky, čestný člen ČAS
 • RNDr. Viktor Trkal Csc. - svoji dlouholetou atletickou kariéru organizátora začal již v roce 1955, vystřídal řadu funkcí v ústředí, člen STK, místopředseda ČAS, člen technické komise IAAF, technický delegát na řadě mítinků, zasloužil se jako předseda mezinárodní komise o pořádání ME 1978 v Praze, předseda dozorčí rady ČAS.
 • PaedDr. Vladimír Tikal -generální sekretář AC Sparta Praha (1989-1993), od roku 1992 předseda ekonomické komise ČAS, ředitel významných atletických soutěží a ředitel vesnice atletů při ME 1978 v Praze.
 • Petr Němeček - v oddíle Bohemians od roku 1958, z toho dvacet let předsedou, poté pracoval jako hospodář ČAS (1971-1992), ředitel ME 1978 v Praze, čestný člen ČAS.
 • Miroslav Lefler - předseda Klubu veteránů atletických soutěží, zakladatel oddílu v Ústí nad Labem (1946), předseda soutěžní komise ČAS (1984-1989).
 • Ivan Hejtmánek - od roku 1957 předseda oddílu AK Zlín, v jihomoravské oblasti člen VV- organizační komise STK, člen VV ČAS (1990-1996), čestný člen ČAS.
 • František Fojt - překážkář, pedagog, trenér a činovník, sportovní ředitel ČSAU (1990-1992), od roku 1992 generální .sekretář ČAS.
 • Arnošt Fučík - jeden ze zakladatelů jablonecké atletiky v roce 1947, ve výboru LIAZ od jeho založení do roku 2004, vedoucí družstva mužů, dosud vedoucí mezinárodního úseku oddílu LIAZ.
 • Jan Kern - řadu let ve funkci generálního sekretáře Německého atletického svazu, nyní technický ředitel juniorů Německa, narodil se v Ćeské Lípě.
 • Ing. Josef Kučera - dlouholetý člen soutěžní komise ČsAAU, organizátor závodů na Slovensku, vedoucí ligových soutěží v Československu.

Použité zkratky:

 • ČAS - Český atletický svaz
 • EAA - Evropská Atletická Asociace
 • STK - Sportovně technická komise (jinak také soutěžní komise)
 • IAAF - Mezinárodní amatérská atletická asociace
 • VV - Výkonný výbor
 • ČsAAU - Československá atletická amatérská unie
Vytvořeno 24.4.2009 13:14:10 | přečteno 3059x | Petr Vitvar
load