Firma Proctus 3

Tisková zpráva 04. 05. 2007

Vedení města se chce s firmou Proctus 3, s.r.o. dohodnout na jiných smluvních podmínkách, neboť chce minimalizovat negativní dopad, který by měla dosavadní smlouva na výstavbu polyfunkčního domu na rozpočet.

Smlouva podepsaná bývalým starostou Jiřím Čeřovským je pro město ekonomicky nevýhodná.

Odbor rozvoje se zavázal vybudovat opěrnou zeď a komunikaci včetně inženýrských sítí. Tento závazek však nikdy nebyl projednán a schválen výborem pro hospodaření s majetkem města, radou města ani zastupitelstvem, ačkoliv se jedná o rozhodnutí spadající do samostatné působnosti obce. Došlo tedy k porušení zákona o obcích128/2000 sbírky, par. č. 41

Město je takto nevýhodně zavázáno k budoucí investici v neznámé výši, v řádech desítek milionů korun. Přitom smlouvy ve finančním objemu nad 20 mil. Kč se vždy předkládají v úplném znění k projednání a schválení radě města a za město je podepisuje starosta města společně s místostarostou.

Závazek pro město není vyčíslen a nelze vyloučit, že překročí právě částku 20 mil. Kč.

Proto bude nutný právní rozbor, který se předloží na dalším, červnovém zastupitelstvu.

Vytvořeno 4.5.2007 12:33:23 | přečteno 2261x | Petr Vitvar
load