Finanční úřad ukončil daňovou kontrolu

Tisková zpráva 23. 11. 2007

Jablonecký finanční úřad (FÚ) vyměřil městu odvod finančních prostředků zpět do státního rozpočtu ve výši 72,5 milionů Kč a penále ve stejné výši, tedy celkem 145 milionů Kč. Více jak sedmdesátimilionová dotace byla použita na dostavbu sportovní haly u přehrady, jejíž celková hodnota přesáhla 180 milionů. V sérii kontrol finančního úřadu zaměřených na použití státních dotací jde o nejvyšší uloženou sankci městu a i o nejtvrdší posouzení investiční akce.

FÚ konstatovalo několik pochybení v užití dotace, z nichž za to nejzávažnější považuje údajné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, a to konkrétně jednoho z paragrafů, podle kterého město soutěž vyhlásilo. Dalším pochybením města dle FÚ je zpoždění realizace akce o patnáct dní - samotné předání stavby proběhlo v termínu a patnáctidenní zpoždění u akce trvající čtrnáct let se týká nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Předmětem postihu jsou také například špatně odhadnuté budoucí náklady, jež se však v dalších letech zpřesňovaly dle skutečnosti.

Město s výsledky kontroly probíhající dva roky nesouhlasí. Zjištění provedená finančním úřadem jsou formálního charakteru a v některých případech neoprávněná, město proto využije dostupné opravné prostředky, jež mohou zmírnit či zcela eliminovat následky kontroly.

Vytvořeno 23.11.2007 11:11:30 | přečteno 3308x | Petr Vitvar
load