Finance z městské pokladny na památky

Tisková zpráva 24. 04. 2009

Zastupitelé včera schválili hned pět finančních příspěvků z rozpočtu města v rámci Programu regenerace městské památkové zóny. Celkem tak rozdělili na návrh komise pro realizaci programu částku 2 964 000 korun.

Finanční příspěvek ve výši 1 200 000 korun tak získají na opravu objekty, které město vlastní, a to v ulici Liberecká 5 na rekonstrukci omítek, zdobné atiky a říms (300 000 Kč) a v ulici Podhorská 5 na opravu fasády (900 000 Kč).

Dále pak zastupitelé schválili příspěvek ve výši 904 000 korun fyzickým a právnickým osobám:

28. října 32/1895 - obnova čelní fasády

100 tis. Kč

Komenského 17/802 - rekonstrukce střešního pláště

50 tis. Kč

Rýnovická 18/1407 - rekonstrukce vnějšího pláště objektu

100 tis. Kč

Podhorská 65/1232 - výměna dřevěných oken

100 tis. Kč

Korejská 27/1652 - obnova fasády

200 tis. Kč

Opletalova 29/3102 - na obnovu stavebních konstrukcí

54 tis. Kč

Altán u krajského zastupitelství - záchrana objektu

300 tis. Kč

Více jak půl milionu korun je určeno na příspěvky církvím, konkrétně na opravu vstupního schodiště Kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (490 000 Kč) a na restaurátorskou obnovu vstupního portálu Kostela Dr. Farského (40 000 Kč). Sto tisíc korun pak komise navrhla jako odměny vítězům soutěže „O nejlépe zrekonstruovaný objekt“.

Schválena byla také rezerva ve výši 230 000 korun, která bude využita na úhradu víceprací při obnově památkově chráněných objektů v majetku města nebo významných kulturních památek v městské památkové zóně.

Komise pro realizaci Programu regenerace městské památkové zóny posuzovala celkem dvaadvacet podaných žádostí.
Vytvořeno 24.4.2009 13:56:17 | přečteno 2362x | Petr Vitvar
load