Evropská unie přispívá na tvorbu územně analytických podkladů

Tisková zpráva 24. 11. 2008

Město Jablonec nad Nisou realizuje v současné době další projekt za podpory dotace EU a ČR, a to v rámci Integrovaného operačního programu. Jedná se o pořízení Územně analytických podkladů správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Jablonec nad Nisou.

Podklady mapují současný a plánovaný stav daného území a slouží jako podklad k tvorbě územních plánů. Jsou obdobou původních průzkumů a rozborů. Avšak oproti bývalé praxi, kdy se stav území zjišťoval jednorázově pro zpracování územně plánovací dokumentace, jsou tyto územně analytické podklady povinně pořizovány a průběžně aktualizovány pro celé území České republiky, a to ve dvojí podrobnosti - pro obce s rozšířenou působností a pro kraje.

Projekt je určen pro správní obvod Jablonec nad Nisou, kam krom Jablonce patří také Rychnov u Jablonce n. N., Lučany nad Nisou, Bedřichov, Dalešice, Janov nad Nisou, Josefův Důl, Maršovice, Nová Ves nad Nisou, Pulečný a Rádlo.

Na základě stavebního zákona č. 183/2006 Sb. je Úřad územního plánování jabloneckého městského úřadu povinen pořídit územně analytické podklady do konce roku 2008. Jejich součástí je sběr veškerých dat i informací o území, tj. dat geografických, statistických, z oblasti životního prostředí, dopravy i technické infrastruktury či socio-demografických. Dále se zjišťují urbanistické i historické hodnoty území. Všechny poznatky slouží jako podklad pro zpracování rozboru udržitelného rozvoje území metodou SWOT analýzy, což je právě společně s výkresy předmětem dotace. „Na jejím základě se vyhodnotí vyváženost životního prostředí, sociálních a hospodářských podmínek řešeného území a nakonec se určí problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích jednotlivých obcí ORP Jablonce,“ říká Martina Linhartová z Úřadu územního plánování MěÚ Jablonec nad Nisou.

Financování projektu:

Celkové náklady

737 800,- Kč

Dotace EU

627 130,- Kč

Dotace ČR

110 670,- Kč

Další informace:

Loga IPRM - EU - MMR

Projekt "Územně analytické podklady správního území města Jablonec nad Nisou" (reg.č. CZ.1.06/5.3.00/01.00022) je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a Ministerstva pro místní rozvoj.

Vytvořeno 24.11.2008 10:09:25 | přečteno 2002x | Petr Vitvar
load