Dotazníky odpověděly na otázku, jaké jsou potřeby rodin s malými dětmi

Tisková zpráva 19. 08. 2009

Děti v mateřské škole, obrázek se otevře v novém okněPočty narozených dětí se v Jablonci nad Nisou i celém Česku zvyšují už pátým rokem. Důvody jsou jasné, děti mají silné ročníky dnešních třicátníků. Konec babyboomu předpovídali demografové do dvou let, ale zřejmě skončí dřív kvůli ekonomické krizi. Jak vyplývá ze statistických údajů zveřejněných v červnu, v Česku se zatím narodilo méně dětí než loni.

Důsledkem zvýšené porodnosti je i to, že rodiče hledají možnost, kam dítě umístit po skončení rodičovské dovolené. Na téma „Chybí vám jesle?“, respektive zařízení typu jeslí, se zástupci města už v dubnu setkali s veřejností. Ještě před vlastní diskuzí probíhala na webových stránkách města sloupcová anketa. Podle ní by výsledek byl naprosto jednoznačný, protože drtivá většina respondentů řekla, že ano. Konečný výrok, který vyplynul ze setkání, však už tak jednoznačný nebyl. Šetřením ve stejné oblasti, jen dlouhodoběji, se zabývala i skupina Komunitního plánování sociálních služeb, která připravila na toto téma dotazník.

Z dubnové diskuze vyplynul zcela jasný fakt, že maminky preferují být se svým dítětem doma do tří let, tedy do jeho nástupu do mateřské školy. Jenže zákon umožňuje zvolit si několik délek rodičovské dovolené od dvou do čtyř let. A právě různé potřeby rodiny s malými dětmi vzniklé z nové možnosti volby délky rodičovské dovolené se promítly jak do setkání, tak i do dotazníku.

Komunitní plánování - logo, obrázek se otevře v novém okně„Rodič volící si dvouletou rodičovskou dovolenou, pak po jejím uplynutí může stát před nelehkým rozhodnutím, jakým způsobem zajistí péči o své dítě, tj. do doby nástupu do mateřské školy. Podobný problém však mohou řešit i rodiče s tříletou rodičovskou dovolenou. Dovršením tří let věku dítěte, musí rodič nastoupit do práce, ale pokud to není 31. 8., tak řeší problém, kam umístit dítě do začátku nového školního roku v MŠ. To může být i několik měsíců, pokud je dítě narozeno třeba v lednu,“ říká se v závěrečném materiálu „Výsledky šetření o potřebě zařízení pro péči o děti mladší 3 let“.

A tak se nabízí otázka - mají opravdu rodiče v Jablonci nad Nisou o zařízení typu jeslí zájem? Využívali by ho a jak často? Kolik jsou ochotni a schopni zaplatit za takovou službu? A kde by mělo být takové zařízení umístěno?

Většina názorů na dubnovém setkání se přiklonila k variantě jakési samostatné třídy vzniklé při mateřské škole, jejíž režim bude přizpůsobený dětem ne ještě tříletým.

Ze srovnání s městy majícími obdobný počet obyvatel, např. Prostějov či Chomutov, a z výsledků získaných nyní dotazníkovým šetřením komunitního plánování lze usuzovat na reálnou kapacitu zařízení asi 20 - 25 dětí v celodenní péči.

Z hlediska lokality je nejvíce dětí v centru a jeho okolí, následuje Mšeno nad Nisou. Preferencí však překvapivě nejsou okrajové části města, vyhovuje i centrum s tím, že zde bude dostatečně velká zahrada, dobrá dostupnost městské hromadné dopravy a možnost parkování. Rodiče jsou ochotní do těchto tříd své děti dovážet i na větší vzdálenost vzhledem k faktu, že by to bylo řešení dočasné.

Nejčastěji rodiče preferují využití zařízení denně na více než čtyři hodiny. Na tom se shodli jak respondenti dotazníku, tak účastníci setkání. „Zde se již preference liší podle délky rodičovské dovolené. Rodiče na dvouleté rodičovské dovolené by jednoznačně využívali zařízení pro pravidelnou, celodenní péči. Zatímco rodiče s tříletou rodičovskou dovolenou by využívali zařízení stejně tak celodenně, jako příležitostně,“ uvádí se v materiálu komunitního plánování.

A co se týká platby - většina dotazovaných konstatovala, že cena nerozhoduje. Nicméně z výsledků vyplynulo, že přijatelná je částka sto korun za hodinu a 2270 korun za měsíc.

Další informace

Vytvořeno 19.8.2009 8:44:58 | přečteno 2390x | Petr Vitvar
load