Dopravní stavby ve městě v roce 2007

Tisková zpráva 15. 12. 2006

Rada města na své schůzce vzala na vědomí zprávu o připravených dopravních stavbách na rok 2007. Odbor rozvoje jako spoluinvestor ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic Liberec a Krajskou správou silnic Libereckého kraje připravil k realizaci pro rok 2007 tři okružní křižovatky:

  • OK Turnovská - křižovatka silnice I/65 se silnicí II/287, ulice Turnovská a Pražská. Investorem je ŘSD. Město Jablonec nad Nisou se bude podílet částkou 4,0 mil. Kč na vybudování chodníků, veřejného osvětlení a veřejné zeleně.
  • OK Maršovická - křižovatka silnic II/287, III/2879 ulice Maršovická, Rychnovská a Letní. Investorem je KSSLK, Město Jablonec nad Nisou se opět bude podílet částkou 4,0 mil. Kč na vybudování chodníků, veřejného osvětlení a veřejné zeleně.
  • OK Novoveská, křižovatka silnice III/287 33 s místní komunikací ulice Novoveská, U Zastávky a K Černé studnici. Investorem je KSSLK . Město Jablonec nad Nisou se bude podílet částkou 3,0 mil. Kč určenou na vybudování chodníků veřejného osvětlení a veřejné zeleně.

V roce 2007 je navržena ke kompletní rekonstrukci ulice Saskova, kde bude současně probíhat rekonstrukce plynovodu, kterou bude financovat Severočeská plynárenská společnost. Částka 9,0 mil. Kč z rozpočtu města je určena na rekonstrukci vozovky, chodníků, vodovodních přípojek a odvodnění komunikace.

Pro rok 2008 připravuje Městský úřad v Jablonci nad Nisou ve spolupráci s ŘSD realizaci OK Liberecká, křižovatka silnice I/14 se silnicí III/290 24 ulice Liberecká a Tovární.

Z rozpočtu města je připravena rekonstrukce místních komunikací ulice Máchova, Rybářská, Podzimní. Stavební povolení je již vydáno.

Pro místní komunikace v lokalitě „OKO“ je připravena projektová dokumentace na ulice Uhelná, Jitřní, Na Šumavě, K. Čapka, Pasecká, Mlýnská a Stříbrná.

Další projektové dokumentace se zpracovávají na stavbu nových místních komunikací v rozvojových lokalitách pro bydlení ulice Tichá, Pasecký Vrch, Větrný Vrch, Horní Proseč - Široká II.

DSÚ každoročně obnovuje seznam místních komunikací, které vyžadují zásadní rekonstrukci.

Ve spolupráci s ŘSD je dlouhodobě řešena problematika Jižního obchvatu , Přeložka komunikace I/14 Liberec /Kunratická/ - Jablonec nad Nisou a varianty vedení Západní tangenty. Ve spolupráci s KSSLK je dlouhodobě řešena problematika vedení Severní tangenty.

Rada města uložila místostarostovi ing. Otakaru Kyptovi zajistit zpracování Generelu dopravy v roce 2007, který by měl posloužit k dořešení dopravní sítě vyšší třídy. Dosud platný Generel dopravy již v roce 1993 zpracovala firma Atelier DUA s.r.o.
Vytvořeno 15.12.2006 13:04:13 | přečteno 4345x | Petr Vitvar
load