Dohoda o realizaci integrovaného plánu je podepsána

Tisková zpráva 24. 07. 2009

V červenci byla uzavřena Dohoda o zabezpečení realizace IPRM pro zónu Žižkův vrch a okolí, kterou podepsali starosta města Jablonec nad Nisou Petr Tulpa a ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

Do dvou měsíců od podpisu město vyhlásí kontinuální výzvu na revitalizaci veřejného prostranství. Vhodným žadatelem pro tuto oblast bude pouze město Jablonec nad Nisou. Výše dotace na revitalizaci veřejného prostranství může dosáhnout až 85% z celkových způsobilých výdajů.

Kromě revitalizace veřejného prostranství město v rámci IPRM připravuje také vyhlášení časově omezené výzvy na regeneraci bytových domů, a to předběžně na září tohoto roku. „Pro potenciální žadatele o dotaci chystáme i speciální seminář. Bližší informace budou zveřejněny na oficiálních webových stránkách města v sekci IPRM a v Jabloneckém měsíčníku,“ říká Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací a manažer IPRM. Podle jejích slov, žadatelem v této oblasti, tedy v oblasti regenerace bytových domů, bude nejen město, ale především jednotliví vlastníci bytových domů dané zóny, kteří budou předkládat své žádosti nejprve na oddělení dotací Městského úřadu v Jablonci nad Nisou.

„Následně po vyhodnocení a schválení projektů zastupitelstvem města a obdržení nezbytného potvrzení od města budou dokumentace vráceny zpět žadatelům, kteří žádosti společně se všemi povinnými přílohami předloží na pobočku CRR,“ pokračuje Habadová a dodává, že výše dotace pro jednotlivé žadatele bude činit 40% z celkových způsobilých výdajů projektu. „Doporučujeme již nyní se zaměřit na zpracování některých časově náročných povinných příloh, např. projektovou dokumentaci, energetický průkaz a příručku si pročíst. Seznam povinných příloh žádosti je uveden na str. 28 - 29 příručky,“ uzavírá manažerka IPRM.

Další informace

 • IPRM - kompletní informace k projektu včetně příručky pro žadatele

Poskytování konzultací

 • Městský úřad v Jablonci nad Nisou:
  Ing. Jitka Zitková, oddělení dotací, zitkova@mestojablonec.cz, tel.: 483 357 515
  Bc. Zuzana Holcová, oddělení dotací, holcova@mestojablonec.cz, tel.: 483 357 506
  Mgr. Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací a manažer IPRM, tel.: 602 793 816
 • Centrum pro regionální rozvoj - pobočka pro NUTS II Severovýchod Hradec Králové
  Vedoucí pobočky: Ing. Leoš Macura, tel.: 495 580 411, 495 580 412, e-mail: severovychod@crr.cz, macura@crr.cz
 • Centrum pro regionální rozvoj - pobočka pro NUTS II Severovýchod - pracoviště Liberec
  Tel.: 482 736 343, e-mail: severovychod@crr.cz, charuzova@crr.cz, modrak@crr.cz

Loga IPRM - EU - MMR

Vytvořeno 24.7.2009 8:33:18 | přečteno 2664x | Petr Vitvar
load