Dobré počasí posunulo jarní úklid o týden dopředu

25.03.2011 - O týden dříve oproti původnímu plánu začal v Jablonci jarní úklid. S ukončením zimní údržby města probíhá také její rekapitulace, a to jak finančních nákladů, tak i škod na komunikacích, které zima napáchala.

Jarní úklid

Jelikož počasí je velmi příznivé, začaly technické služby čistit ulice a chodníky, přičemž vždy informačními tabulemi požádají řidiče o přeparkování. Město proto prosí občany, aby respektovali tato upozornění.

Podrobný rozpis jarního úklidu

Rekapitulace zimní údržby

Letošní byla z obou hledisek náročná. Co se týká financí, celkem vydalo město z loňského rozpočtu na zimní údržbu 21 milionů korun, oproti 18 plánovaným. Konkrétně, říjen město stál 145 tisíc korun, v listopadu vydalo 1,8 milionu korun a v prosinci už muselo přidat tři miliony z rezervy, jelikož náklady na zimní údržbu vyšplhaly na 6,98 milionu korun.

Z rozpočtu roku 2011 pak na zimní údržbu plynula částka 6,6 milionu korun, přičemž leden vyšel na 5,21 mil. Kč, únor pak se rovnal 1,39 mil. Kč.

Škody po zimě se v současné době průběžně mapují, provizorní opravy však TSJ, s.r.o., zahájily již koncem února. Zabývaly se hlavně velkými výtluky v místech, kde hrozilo poškození vozidel. S průběžnými opravami se začne na přelomu března a dubna a město v rozpočtu na opravy komunikací pro tento rok prozatím uvolnilo 12 mil. Kč.

Trocha statistiky k zimní údržbě 2010 - 2011

 1. Spotřeba posypových materiálů:
  - chemické posypové materiály: 1600 tun (sůl)
  - inertní posypové materiály: 800 tun (písek), 100 tun (kamen. drť)
 2. Teploty během tohoto zimního období se pohybovaly:
  - od nejnižší - 14,2°C
  - do nejvyšší + 15,6°C
 3. Celkový spad sněhu: 250 cm
 4. Celkem se podílelo za ZÚ pracovníků:
  - ředitel společnosti, vedoucí ZÚ, zástupce vedoucího ZÚ
  - 11 dispečerů ZÚ
  - 30 řidičů ZÚ
  - 20 pracovníků ručních rajonů ZÚ
  - 3 pracovníci Dopravního značení ZÚ
 5. Celkem se podílelo na ZÚ techniky:
  - 30 vozidel ZÚ TSJ s.r.o.(velké, střední a malé techniky, dále nakladače, vozidla rozvážející pracovníky, ruční frézy a další nářadí)
  - 7 vozidel průtahových dodavatelských
 6. Na skládky sněhu se během tohoto zimního období odvezlo celkem - cca. 18.000 m3 sněhu
 7. Zvláštnosti, průběh:
  - Při zajišťování ZÚ nastával problém s průjezdností některých sídlištních a jiných místních komunikací z důvodu špatně parkujících vozidel.
  - Velké komplikace při zajišťování ZÚ též způsobovaly i v některých dnech náhlé změny teplot a tím i celkového počasí. Například v období nízkých teplot pod bodem mrazu, začalo náhle mrholit až tyto srážky přecházely v dešťové, čilí náhlá ledovatka, námraza na chodnících i vozovkách.
  - Měsíc prosinec 2010 byl srážkově silně nadprůměrný (ve spadu sněhu), a to v poměrně krátkém období.
Vytvořeno 25.3.2011 9:29:20 | přečteno 2799x | Petr Vitvar
load