Dlouhodobý úvěr byl schválen jednomyslně

Tisková zpráva 23. 10. 2009

V návrhu rozpočtu na r. 2009 je plánováno přijetí dlouhodobého bankovního úvěru. Byla vypsána veřejná zakázka, nabídku odevzdal pouze jeden uchazeč - Komerční banka, a.s.

Dne 27. července 2009 bylo na centrální adrese zveřejněno oznámení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku označenou jako „Dlouhodobý bankovní úvěr“ do výše 250 mil. Kč, a to na financování investičních akcí města Jablonce nad Nisou spočívající zejména ve výstavbě nových nemovitostí, rekonstrukcích, modernizacích a opravách stávajícího majetku města a pořízení majetku nového.

Úvěr je možno použít jednak jako překlenovací (revolvingový) do výše 250 mil. Kč a dále jako dlouhodobý úvěr do výše dle zůstatku nesplaceného úvěru k 31. 12. 2010. Doba splatnosti úvěru je 10 let.

Zastupitelé včera schválili přijetí dlouhodobého bankovního úvěru jednomyslně sedmadvaceti hlasy.

Vytvořeno 23.10.2009 13:01:45 | přečteno 2247x | Petr Vitvar
load