Diskutovalo se bez emocí, východiskem je spolupráce

Tisková zpráva 29. 01. 2010

Pro rok 2010 je schválen schodkový rozpočet v celkovém objemu 1 326 078 000 korun. Z toho jmenovité akce jsou ve výši 246 918 tisíc korun a schodek je kryt bankovním úvěrem a zapojením prostředků minulých let.

Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2010 tvůrci vycházeli z predikce Ministerstva financí ČR, zákona o rozpočtovém určení daní a zejména ze skutečnosti roku 2009. Predikce MF předpokládá, že v roce 2010 celkové inkaso daňových příjmů meziročně poroste, a to téměř o 10%. Navýšení je vlivem tzv. Janotova balíčku, a to zejména u daně z nemovitostí. Autoři jabloneckého rozpočtu jsou v odhadech daňové výtěžnosti skeptičtější a spíše se drží skutečnosti z loňského roku a oproti predikci snížili daňové příjmy ze státního rozpočtu o částku 30 828 000 korun.

Diskuze k rozpočtu proběhla bez emocí a poukazování na doby minulé. Klub ODS prohlásil, že rozpočet v této podobě sice nepodpoří, ale navrhl spolupráci na přípravě rozpočtu na rok 2011.

Přijat byl také protinávrh zastupitele Františka Peška upravující postup při rozpočtových opatřeních. S podobou rozpočtu souhlasilo sedmnáct zastupitelů.

Vytvořeno 29.1.2010 13:57:47 | přečteno 2222x | Petr Vitvar
load