Děti a rodiče na rozcestí

Tisková zpráva 05. 05. 2009

„Štvou vás nevychované děti? Ptáte se, proč to jejich rodiče neřeší? Možná to neumí nebo jsou unaveni dalšími problémy rodiny“, odpovídá občanské sdružení Compitum (česky rozcestí), které v těchto dnech zahájilo činnost. Ta byla letos podpořena dotací v rámci Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, dalším finančním zdrojem je město Jablonec nad Nisou.

Zatímco dotace z ministerstva je ve výši 68 000 Kč, město se podílí ze svého rozpočtu částkou 18 000 korun. Sdružení vzniklo na podporu osob, které pečují o děti do 15-ti let a ocitly se v tíživé životní situaci, a věnuje se dobrovolné terénní práci prováděné přímo v rodinách. „Hlavním záměrem je posílení rodičovských kompetencí a podpora při vytváření stabilního rodinného zázemí. Jedná se hlavně o emocionální podporu, poradenství při zvládání běžných rodičovských povinností a zprostředkování kontaktu s odborníky i s okolím,“ říká manažerka prevence kriminality Irena Svobodová.

Podle ní sdružení Compitum z hlediska prevence kriminality pomáhá předcházet vzniku výchovných problémů dítěte, jeho zanedbávání či dokonce týrání a umisťování ve výchovných zařízeních. „Sdružení bude školit dobrovolníky, kteří budou do rodin docházet a informacemi i potřebným nadhledem pomáhat rodičům zklidnit situaci a řešit problémy, jež jim odebírají energii potřebnou k péči a výchově dětí. Na odbornost bude dohlížet psycholog oddělení sociálně-právní ochrany dětí coby supervizor,“ dodává manažerka prevence kriminality.

Podobné projekty jsou realizovány nejen v České republice, ale dlouhodobá zkušenost je s nimi i v zahraničí. „Věříme že projekt bude přínosem i v našem městě.“

Bližší informace, ať už jako potencionální klient či dobrovolník, získáte na čísle 603 504 413 nebo na e-mailu compitum@seznam.cz,“ uzavírá Irena Svobodová.

Vytvořeno 5.5.2009 9:30:15 | přečteno 2186x | Petr Vitvar
load