Dar Libereckého kraje byl přijat

Tisková zpráva 29. 10. 2008

Zastupitelé schválili darování objektu v Tanvaldě z vlastnictví Libereckého kraje městu Jablonec nad Nisou.

Budova Centra doléčování a rehabilitace II (dále jen CEDR) v Tanvaldě, je majetkem Libereckého kraje a byla na základě Smlouvy o výpůjčce mezi Libereckým krajem a městem Jablonec nad Nisou zapůjčena Jablonci na dobu určitou od 1.9.2005 do 1.9.2054. Jablonec ji včetně pozemku Smlouvou o výpůjčce mezi městem a nemocnicí zapůjčil zdravotnickému zařízení na dobu určitou od 28.9.2005 do 28.9.2054..

CEDR (původně LDN) je důležitou součástí nemocnice. Má 67 lůžek, z toho 30 přímo v jablonecké nemocnici a 37 v detašovaném pracovišti v Tanvaldě. Zajišťuje tzv. následnou, většinou dlouhodobou péči navazující na hospitalizaci na akutních lůžcích (interna, chirurgie atd.).

CEDR byl původně samostatnou příspěvkovou organizací kraje. V roce 2005 převzala provozování Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., a to na základě dohody s krajským úřadem. Kraj daroval veškerý movitý majetek, převedl zaměstnance, činnosti atd. Nemovitý majetek, tedy budovu a pozemek v Tanvaldě, převeden nebyl, byl pouze zapůjčen na dobu 49 let. Důvodem byl tehdejší nesouhlas Tanvaldu s převodem. V současné době a po jednáních je však situace jiná, Tanvald souhlasil a Liberecký kraj nemovitost s pozemkem nabídl k bezúplatnému převodu.

Protože investovat do vypůjčeného majetku je účetně velmi složité (téměř nemožné), přijalo město převod a předá budovu CEDR Tanvald včetně správy Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o

Vytvořeno 29.10.2008 13:26:29 | přečteno 3047x | Petr Vitvar
load