Další zveřejněné lokality

Tisková zpráva 30. 05. 2008

V říjnu loňského roku schválili jablonečtí zastupitelé na svém osmém zasedání vymezení zájmových lokalit města a chvíli na to vyhlásili první tři - Dolinu, Proseč a zástavbu centra. Včera schválili zveřejnění prodeje (pronajmutí) dalších lokalit i s regulativy pro investiční výstavbu.

První dvě jsou z kategorie „Lokality komerční - velké záměry“ jsou dvě v katastrálním území Proseč nad Nisou, a to konkrétně pozemky V Pastvinách - východ a západ o celkové výměře 62.783 m2 a 1.649 m2. Odbor rozvoje stanovil k lokalitám i přesné podmínky výběrového řízení:

 • stručný popis podnikatelského záměru, včetně ekonomického rozboru
 • jednoduchá architektonická studie předpokládané zástavby respektující regulační podmínky stanovené městem
 • časový harmonogram výstavby
 • nabídka kupní ceny
 • identifikace uchazeče, včetně čestného prohlášení, že uchazeč nemá vůči městu Jablonec nad Nisou žádné finanční závazky
 • řešení plochy jako celku v návaznosti na okolní pozemky

Regulační podmínky stanoví, že:

 • plochu všech pozemků nutno řešit jako celek
 • respektovat zastavitelné plochy v kategorii B1 - B3 plochy bydlení v rodinných domech, D1 a D2 - plochy bydlení v bytových domech a S2 - plochy smíšeného bydlení (podmínkou je pořízení změny územního plánu města dle předloženého investičního záměru)
 • u rodinných domů respektovat max. podlažnost (kategorie B1 - max. 2,5 N.P., B2 - max. 2,5 N.P., B3 - max. 4.N.P.), u bytových domů respektovat max. podlažnost (kategorie D1 - max. 4,5 N.P., D2 - max. 6 N.P.). U smíšeného bydlení (kategorie S2 - max. 5 N.P. - podmínkou je změna územního plánu ve smyslu výjimečně přípustné podlažnosti)
 • parkování se uvažuje na vlastním pozemku, garáž je součástí rodinného/bytového domu
 • tvar střechy je libovolný
 • podmínkou je centrální odkanalizování obytného souboru, včetně napojení na centrální zdroj vody
 • podmínkou realizace záměru je využití ekologického zdroje topného média.
 • požaduje se návrh umístění izolační zeleně vůči stávající zástavbě i nově navrženým rodinným/bytovým domům a obslužným komunikacím
 • navrhované objekty musí splňovat hygienické podmínky

Další zveřejněné pozemky k prodeji (pronájmu) ze stejné kategorie, tedy „Lokality komerční - velké záměry“, se nacházejí v katastrálním území Rýnovice, tzv. Janovská, o celkové výměře: 23714 m2.

Podmínky výběrového řízení:

 • stručný popis podnikatelského záměru, včetně ekonomického rozboru
 • jednoduchá architektonická studie předpokládané zástavby respektující regulační podmínky stanovené městem
 • časový harmonogram výstavby
 • nabídka kupní ceny
 • identifikace uchazeče, včetně čestného prohlášení, že uchazeč nemá vůči městu Jablonec nad Nisou žádné finanční závazky
 • řešení plochy jako celku

Regulační podmínky:

 • plochu všech pozemků řešit jako celek
 • respektovat zastavitelné plochy v kategorii B2 - plochy bydlení v rodinných domech městského charakteru (severní část lokality) a v kategorii D1 - plochy bydlení v bytových domech (jižní část lokality)
 • u rodinných domů respektovat max. podlažnost 2,5 N.P., u bytových domů max. podlažnost 4,5 N.P.
 • respektovat výjimečné maximální procento zastavění ploch u rodinných domů 25%, u bytových domů 40% (do kategorie zastavěných ploch jsou uvažovány i komunikace)
 • požaduje se návrh umístění izolační zeleně, a to vůči současné zástavbě i nově navrženým rodinným domům a obslužným komunikacím
 • parkování se uvažuje na vlastním pozemku, garáž je součástí rodinného/bytového domu
 • tvar střechy je libovolný
 • navrhované objekty musí splňovat hygienické podmínky.
Vytvořeno 30.5.2008 13:42:13 | přečteno 2101x | Petr Vitvar
load