Cyklistika je zdravá alternativa dopravy

Tisková zpráva 06. 11. 2009

Cyklopruhy, obrázek se otevře v novém okněRadní včera na svém jednání schválili žádost o dotaci na Cyklopruhy v ulici Palackého z Grantového fondu Libereckého kraje.

Ten vyhlásil výzvu na předložení žádostí v rámci programu Podpory rozvoje cyklodopravy Libereckého kraje v celkovém objemu pět milionů korun. Dotace může být poskytnuta maximálně do výše 70 % skutečně vynaložených nákladů. Žádosti musí být podány do 6. listopadu, výsledek bude znám na konci prosince.

Cílem projektu je realizace vyhrazených pruhů pro cyklisty na okrajích ulice Palackého v městské části Mšeno, a to od okružní křižovatky U Kapličky po křižovatku Palackého - Mozartova - U Kostela.

„Jde o pilotní projekt. Pokud shledáme, že je úspěšný, bude možné pokračovat dál ulicí Palackého k centru nebo k Ostrému rohu,“ vysvětluje místostarosta Lukáš Pleticha.

Ulice Palackého byla vybrána jako zkušební pro svou nekonfliktnost. Komunikace je dost široká, měří 9,5 metru, neparkují zde žádná vozidla a provoz cyklistů je poměrně hustý. Navíc od roku 1998 je tento úsek součástí Generelu cyklotras Jablonce n. N., v němž je veden společně s pěšími trasami po chodnících. Aktualizace generelu z roku 2009 však doplnila pouhé rekreační pojetí o alternativu dopravní funkce cyklistiky v souladu se současnými světovými trendy, kde je jízda na kole chápána jako zdravá alternativa k motorové dopravě.

Ulice Palackého je v tomto úseku součástí krajské silnice III/29024. Navržený úsek je cca 500 metrů dlouhý a 80% délky vyhrazených pruhů pro cyklisty lze vyznačit „typově“, tj. pomocí vodorovného značení a piktogramu jízdního kola v červeném obdélníku (1 x 1,5 m). V atypických úsecích - podél zálivů zastávek pro autobusy a v bezprostředním sousedství křižovatek - jsou vyhrazené pruhy pro cyklisty řešeny celoplošným podbarvením červenou barvou.

Zvláštní pozornost si vyžádalo řešení na severním konci úseku. Po předběžném jednání s dopravní policií je navržen na přechodu pro chodce před křižovatkou s ulicí U Kostela střední ostrůvek ze citybloků. Důvodem této úpravy je, že se konečná podoba křižovatky může měnit v souvislosti s uvažovanou humanizací Palackého ulice. Pro celkovou pohodu vedení vyhrazených pruhů pro cyklisty je třeba o 90° obrátit sedmnáct uličních vpustí dešťové kanalizace u obrub a vyspravit drobné výtluky v živičném povrchu vozovky.

  • Realizace projektu: duben - květen 2010 (s ohledem na klimatické podmínky)
  • Celkové náklady akce: 872 tis. Kč
  • Dotace žádaná z programu: 610 tis. Kč
  • Vlastní spolufinancování (30 %): 262 tis. Kč
Vytvořeno 6.11.2009 13:30:40 | přečteno 2293x | Petr Vitvar
load