Čtyři noví zaměstnanci úřadu

Tisková zpráva 12. 03. 2010

Od ledna platí, že Městský úřad v Jablonci má 281 zaměstnance. Na svém posledním jednání rada města schválila navýšení tohoto počtu o čtyři místa.

Ti čtyři jsou další pracovníci na veřejně prospěšné práce zařazení na oddělení životního prostředí. V současné době vykonává veřejně prospěšné práce třicet tři z celkových 285 zaměstnanců jablonecké radnice. Mzdové náklady těchto pracovníků jsou hrazeny z prostředků Úřadu práce Jablonec nad Nisou a ESF na základě uzavřené dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prácí a poskytnutí příspěvku na tato vytvořená pracovní místa.

Práci těchto pracovníků náležejících k zaměstnancům úřadu je využívána k úklidovým činnostem, a to zejména prostřednictvím oddělení sociálních služeb a zdravotnictví v lokalitě Zeleného údolí, oddělením technické obsluhy a bytů na hřbitovech a oddělením životního prostředí.

Kromě veřejně prospěšných prací existuje při jabloneckém úřadě také Institut veřejné služby, který byl původně schválen pro 32 lidí. Zájem klientů se však stále zvyšuje a tak v měsíci únoru už jich zde pracovalo 37.

Institut veřejné služby v období prosinec 2009 až únor 2010

Prosinec 2009

 • Počet klientů pracujících ve veřejné službě: 27
 • Počet klientů, kteří odpracovali 20 hodin: 6
 • Počet klientů, kteří odpracovali 30 hodin a více: 21
 • Celkem odpracovaných hodin: 728

Leden 2010

 • Počet klientů pracujících ve veřejné službě: 32
 • Počet klientů, kteří odpracovali 20 hodin: 5
 • Počet klientů, kteří odpracovali 30 hodin a více: 27
 • Celkem odpracovaných hodin: 964

Únor 2010

 • Počet klientů pracujících ve veřejné službě: 37
 • Počet klientů, kteří odpracovali 20 hodin: 7
 • Počet klientů, kteří odpracovali 30 hodin a více: 30
 • Celkem odpracovaných hodin: 1072

Druhy vykonávaných činností

 • Sběr odpadků a uvolnění kontejnerů ve stanovených lokalitách
 • Úklid sněhu a ledů na chodnících města Jablonec nad Nisou
 • Stěhování v budově Anenská č. 5 a č. 7 (kanceláře)
 • Úklid sněhu v areálu Nemocnice Jablonec nad Nisou p. o., DDM Vikýř, ZŠ Liberecká 26, p. o.
 • Vyklízení bytů a sklepů dle specifikace Městské správy nemovitostí Jablonec nad Nisou, s. r. o.
 • Úřad práce v Jablonci nad Nisou - úklid chodníku před úřadem a parkoviště
 • Úklid sněhu včetně posypu areálu Eurocentra Jablonec nad Nisou, s. r. o, zimní údržba v součinnosti s TSJ dle jejich požadavků
Vytvořeno 12.3.2010 14:12:51 | přečteno 2948x | Petr Vitvar
load