Chtějí hřiště pro děti, ale i prostor pro dospělé

Tisková zpráva 05. 02. 2010

Setkání s občany - Nová Pasířská, obrázek se otevře v novém okněDalší z tématických setkání jablonecké radnice s občany zaštítěné místní Agendou 21 proběhlo v jídelně Gymnázia U Balvanu na konci ledna. Mluvilo se na něm o podobě čtyř plácků za panelovými domy v ulici Nová Pasířská. Ti, kdo přišli, měli tak možnost ovlivnit podobu místa, kde žijí. Nyní jsou k dispozici výsledky ze setkání.

Ačkoliv nepřišli všichni pozvaní obyvatelé, přesto dorazil vzorek těch, kteří v Nové Pasířské žijí. Dokonce přišli i manželé s několikaměsíčním miminkem a dokázali tak, že mají opravdu zájem na podobě místa, kde žijí a kde budou své dítě vychovávat.

Vedoucí oddělení projektů jabloneckého městského úřadu Zuzana Bencová představila plány obnovy všech již existujících hřišť. V rámci projektu IPRM - Žižkův Vrch a okolí, jenž se zabývá regenerací bytového fondu a revitalizací veřejných ploch dané lokality, je však možnost získat nyní dotace na jejich přeměnu. Podle slov Ivety Habadové, vedoucí oddělení dotací a manažerky IPRM, jestliže náklady na obnovu hřišť se rovnají částce deseti milionů korun, pak dotace by měla být 8,5 milionů korun.

Ze čtyř současných asfaltových plácků by v budoucnu dle projektu měla být moderně vybavená hřiště. Jedno pro ty úplně nejmenší děti do 12 let s pískovištěm a prolézací věží, jedno pro děti do 14 let s provazovou pyramidou a dvě víceúčelová v podstatě pro všechny věkové kategorie. Jakmile byly projekty představeny, přítomní si je mohli detailně prohlédnout a zeptat se na podrobnosti, začalo se diskutovat o jejich optimální poloze a vybavení. Občané tak konstatovali, že by bylo výhodnější jedno víceúčelové hřiště trochu zvětšit a pokrýt ho umělým povrchem na úkor druhého, které by mohlo být asfaltové s jedním basketbalovým košem. A protože byly zastoupeny opravdu všechny věkové skupiny obyvatel, vzešel zde i námět na zřízení jakéhosi „seniorského koutku“, jak jej přítomní nazvali - šlo o altán s veřejným ohništěm a možností posezení.

Diskuze se nesoustředila jen na hřiště samotná, ale i na jejich okolí. Vzniklo tak patnáct návrhů, které pak občané obodovali dle svých priorit. Nyní je má k dispozici odbor rozvoje a bude s nimi pracovat.

V podobném duchu proběhla v listopadu 2008 i tři setkání nad podobou parku Nová Pasířská, proti němuž se až letos v lednu vzedmula krátká vlna protestů. I proto místostarosta Lukáš Pleticha znovu projekt parku popsal.

Pořadí námětů občanů včetně bodového ohodnocení

 1. Jedno větší víceúčelové hřiště s umělým povrchem, jedno menší asfaltové hřiště s basketbalovým košem - 24 bodů
  Asfaltové hřiště otočit podélně s chodníkem (na jednu vhodnou stranu zeď) - 24 bodů
 2. Zabudování pevných laviček a stolů - 23 bodů
 3. Zajištění úklidu hřišť, dostatečné množství odpadkových košů - 20 bodů
 4. Místo kolotoče umístit stůl na stolní tenis - 13 bodů
 5. Provést revitalizaci zelených ploch u objektů Nová Pasířská 21 až 31 - 12 bodů
 6. Odhlučnění oplocení - 11 bodů
 7. Zastřešený altán s ohništěm (seniorský koutek) - 9 bodů
 8. Zajistit dohled v nočních hodinách - 8 bodů
 9. Umístění provozního řádu - 7 bodů
 10. Sušáky zredukovat, alespoň jeden zachovat - 6 bodů
 11. Zakrývat pískoviště na zimu a uschovávat lana - 4 body
 12. Zázemí, WC - 3 body
 13. Podchycení dešťových vod od ul. Nádražní - 2 body
 14. Do prostoru umístit umělecké dílo - 1 bod
 15. Na cestu místo asfaltu použít zámkovou dlažbu - 0 bodů

Další informace

Loga IPRM - EU - MMR, obrázek se otevře v novém okně

Vytvořeno 5.2.2010 10:22:45 | přečteno 3192x | Petr Vitvar
load