Čestný občan města oslavil narozeniny

Tisková zpráva 30. 11. 2006

Čestmír ŠikolaPlukovník ve výslužbě Ing. Čestmír Šikola, čestný občan města Jablonec nad Nisou, oslavil 28. listopadu své již 87. narozeniny. Narodil se v Mukařově na Jablonecku. Absolvoval gymnázium v Turnově a poté byl přijat ke studiu na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Zažil násilné zavíraní vysokých škol 17. listopadu 1939. Lstí unikl transportu do koncentračního tábora a 5. ledna 1940 odešel do emigrace. Přes slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, Istambul a Sýrii se dostal do československého tábora Agde ve Francii. Po kapitulaci Francie se přeplavil se zbytky čs.jednotek do Británie. Zde absolvoval v roce 1941 školu pro důstojníky v záloze, začátkem roku 1942 byl vybrán jako četař - aspirant pro plnění zvláštních úkolů na území naší okupované republiky. Od 1.3. do 30.5.1942 absolvoval s výtečným hodnocením základní parakurs a speciální výcvik telegrafistů. 12. dubna 1944 byl vysazen na území Protektorátu Čechy a Morava. Odtud posílal do Londýna důležité informace jako radiotelegrafista skupiny CLAY. Za své činy, kterými přispěl k osvobození naší vlasti, byl vyznamenám dvěma československými Válečnými kříži 1939, medailemi Za chrabrost, Za zásluhy I. stupně a Pamětní medailí. Po skončení války se stal vojákem z povolání, ale již na podzim 1948 byl z armády vyhozen a v dubnu 1949 zatčen. Vrchní vojenský soud ho v červnu 1949 poslal na 2,5 roku do těžkého žaláře. Z vězení byl propuštěn v říjnu 1951, potom pracoval na opravě železničního tunelu, jako technolog v keramičce a ve Výzkumném ústavu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Dálkově vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou, kde v r. 1963 promoval.

28. října 1997 převzal z rukou prezidenta republiky medaili Za hrdinství.

Vzhledem k jeho současnému zdravotnímu stavu byla oslava jeho narozenin odložena na leden.

Vytvořeno 30.11.2006 14:29:02 | přečteno 2712x | Petr Vitvar