Cesta ke smlouvě se společností Crestyl Properties

Tisková zpráva 16. 05. 2008

Radní včera projednali materiál o „REVITALIZACI A DOSTAVBĚ CENTRA MĚSTA JABLONCE NAD NISOU“ zahrnující všechny aspekty a kroky v kompetenci rady vedoucí k uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a nájemní“ se splečností CRESTYL properties, s.r.o., která bude svůj projekt prezentovat na zasedání zastupitelstva města a tehdy bude i předložena smlouva v plném znění.

Radní už na svém úterním mimořádném zasedání schválili zveřejnění záměru pronájmu a prodeječásti pozemkové parcely. Včera byly projednávány další kroky, a to podání výpovědí z nájemních smluv s nájemníkem pozemku pod stánkem s občerstvením v sousedství bývalé Delvity (výpovědní lhůta 3 měsíce) a pod stánkem občerstvení - dřevěná Koliba se stejnou výpovědní lhůtou. Vypovězena musí být i smlouva s Technickými službami Jablonec, s.r.o. na pozemek tržnice. Jednateli SPORT, s.r.o. bude uloženo ukončit dohodou nájemní smlouvu z roku 2004 na tělocvičnu. Všechna opatření jsou prováděna v souladu s podmínkami smlouvy o budoucí kupní a nájemní smlouvě, která bude uzavřena se společností CRESTYL properties, s.r.o.Rada se také rozhodla svěřitodboru financí a majetku pravomoc rozhodnout o pronájmu pozemků pro investiční výstavbu za částku 120 tisíc korun za rok.

Město Jablonec nad Nisou zveřejnilo dne 5.12.2007 svůj záměr prodat (pronajmout) pozemky v centru města vymezené ulicemi Generála Mrázka a Komenského autoru nejvhodnějšího architektonicko - urbanistického investorského záměru na „REVITALIZACI A DOSTAVBU CENTRA MĚSTA JABLONCE NAD NISOU“ (I. etapa). Zároveň vydalo podmínky, na jejichž základě byl hodnotící komisí vybrán záměr nejvhodnější, který předložila společnost CRESTYL properties, s.r.o. Původní záměr uvažoval o řešení této lokality jako celku, tzn., že zahrnoval všechny nemovitosti ve vlastnictví města v dané lokalitě. Toto řešení se ukázalo jako nerealizovatelné v okamžiku, kdy se rada města 20.3.2008 rozhodla zachovat v provozu budovu speciální školy. Proto proběhla řada jednání se zástupci společnosti CRESTYL properties, s.r.o., o nájmu a prodeji nemovitostí a o konkrétních podmínkách „Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o nájmu nemovitostí“.
Vytvořeno 16.5.2008 12:31:14 | přečteno 3275x | Petr Vitvar
load