Ceny zůstanou stejné

Tisková zpráva 23. 11. 2007

Plánované výdaje v městském rozpočtu 2008 na odpadové hospodářství jsou o 3.094 tis. Kč vyšší než v roce 2007. Vedení města se však rozhodlo, že zatím ceny za vývoz odpadu zvyšovat nebude.

Důvodů k navýšení nákladů je hned několik. Jedním z nich je i to, že SKS, s.r.o. už nepočítá s udělením dotace městu ve výši 800 tisíc korun jako v roce 2007. Předmětem této dotace byly služby, které SKS prováděla nad rámec smlouvy s městem - úklidy na základě telefonického upozornění, neplánované svozy apod. Zvýšila se i spotřeba pytlů a kontejnerů na tříděný odpad, další náklady si vyžaduje údržba přístřešků na odpadní nádoby.

Protože společnost SKS i přes předpokládaný meziroční nárůst nákladů o cca 6 % nabídla stejné cenové podmínky jako v roce 2007, vedení města se dohodlo na dalším dotování ceny za vývoz odpadových nádob pro občany tak, aby její výše zůstala stejná.

Tabulka č.1 - ceny za vývoz odpadových nádob pro občany v prvním pololetí roku 2008

Velikost nádoby

Četnost odvozů

Cena pro I. pololetí roku 2008 = cena II.pololetí roku 2007

60 l (plastová)

1x týdně (52)

884

1x14 dnů (26)

624

80 l (plastová)

1x týdně (52)

985

1x14 dnů (26)

671

110 l (kovová)

120 l (plastová)

1x týdně (52)

1136

1x14 dnů (26)

777

240 l (plastová)

1x týdně (52)

2210

1x14 dnů (26)

1520

340 l(plastová)

1x týdně (52)

3110

1x14 dnů (26)

2154

660 l (plastová)

1x týdně (52)

6082

1x14 dnů (26)

4232

770 l(plastová)

1x týdně (52)

6953

1x14 dnů (26)

5654

1 100 l

(plastový či kovový)

1x týdně (52)

9345

2x týdně (104)

18261

1x14 dnů (26)

6709

Tabulka č. 2 - Porovnání cen nejčastěji používaných nádob v letech 2000-2007

(ceny účtované městem občanům).

Nádoba
Svoz 1 x týdně

2000-1

2002-3

2004

2005-7

Popelnice 110 l

1419

1837

2101

2272

Kontejner 1100 l

12 257

15051

17285

18690

Vytvořeno 26.11.2007 8:50:18 | přečteno 2318x | Petr Vitvar
load