Ceny za odpad se příští rok zvýší

22.11.2010 - Jablonečtí radní na svém zasedání odsouhlasili cenu za komunální odpad pro občany na rok 2011.

Ceny se navyšují oproti roku 2010 o 15 %. Město dotuje nakládání s odpady částkou tří milionů korun.

„Výdaje v odpadovém hospodářství pro rok 2011 stoupnou celkem o 1 900 000 korun. Navýšení je tvořeno jednak inflací, která činí 1,9 %, jednak neustále rostoucím množstvím odpadu, zejména pak značným nárůstem velkoobjemového odpadu. Jen pro srovnání, letos ho Jablonečané vyprodukovali o 20 % více než v roce 2009,“ říká Nikola Štěpánová z oddělení životního prostředí, která má na starosti odpadové hospodářství.

Patnácti procentní zvýšení nákladů na odpadové hospodářství na příští rok musí město Jablonec dofinancovat částkou v celkové výši tři miliony korun. To znamená, že za nádobu o objemu 120 litrů při svozu jednou za týden je letos stanovena cena 2 272 koruny. Příští rok se bude rovnat částce 2 613 korun. Za kontejner 1 100 litrů se letos platí 18 690 korun, ale příští rok bude stát 21 494 koruny.

„Upravili jsme ceny za sběr a svoz klasických nádob a související služby, ale i za odstranění velkoobjemových odpadů. Nemáme zájem zdražovat nesmyslně, ale musíme. Nutí nás k tomu i fakt, že se budou zvyšovat ceny koncových zařízení - skládky Košťálov a liberecké spalovny Termizo,“ říká ředitel SKS, s.r.o. Zdeněk Faistaver. Podle jeho slov se musely upravovat také ceny za práci s odpadem v pytlích: „Dříve na jeho zpracování stačily dva pracovní dny. Za poslední dva roky se však množství odpadu tak navýšilo, že na jeho zpracování potřebujeme minimálně dvě a půl směny.“

„Náklady se zvyšují, protože roste množství sebraného odpadu a zároveň rostou ceny za sběr, svoz a další nakládání s ním. Přitom od roku 2005 se ceny pro obyvatele nezvyšovaly. Na druhou stranu chceme obyvatelstvu neustále zlepšovat komfort pro odkládání odpadů. Pro zkvalitnění odkládání objemného odpadu chceme zřídit nový sběrný dvůr - kromě současného v Proseči chceme zlegalizovat ještě ten v Kokoníně. O počtu a umístění nádob na směsný odpad rozhodovat nemůžeme, to je věcí obyvatel. Nechceme ani snižovat počet stanovišť na separovaný odpad, protože donášková vzdálenost k těmto místům stále není ideální, chtěli bychom, aby lidé k němu měli blíže. Navíc snižování počtu stanovišť by bylo kontraproduktivní, protože čím více odpadu se vytřídí, tím vyšší je odměna ze systému EKO-KOM a zároveň se snižuje množství směsného komunálního odpadu.“ konstatuje vedoucí oddělení životního prostředí Jitka Lochovská.

V městském rozpočtu bylo v letošním roce počítáno s třiceti miliony korun na odpadové hospodářství. Pro rok příští počítá oddělení životního prostředí s částkou o přibližně dva miliony vyšší.

Ceny za vývoz odpadových nádob pro občany na rok 2011

Velikost nádoby Četnost odvozů/počet odvozů Navrhovaná cena pro rok 2011
60 l (plastová) 1x týdně (52) 2 033
1x14 dnů (26) 1 435
80 l (plastová) 1x týdně (52) 2 266
1x14 dnů (26) 1 543
110 l (kovová) 120 l (plastová) 1x týdně (52) 2 613
1x14 dnů (26) 1 787
240 l (plastová) 1x týdně (52) 5 083
1x14 dnů (26) 3 496
340 l (plastová) 1x týdně (52) 7 153
1x14 dnů (26) 4 954
660 l (plastová) 1x týdně (52) 13 989
1x14 dnů (26) 9 734
770 l (plastová) 1x týdně (52) 15 992
1x14 dnů (26) 13 004
1 100 l
(plastový či kovový)
1x týdně (52) 21 494
2x týdně (104) 42 000
1x14 dnů (26) 15 431
Vytvořeno 22.11.2010 9:38:10 | přečteno 2321x | Petr Vitvar
load