Cenu za odpad zvyšuje daň

23.11.2011 - Jablonec podepíše s SKS, s. r. o. dodatek smlouvy o cenách za nakládání s komunálním odpadem pro rok 2012. Ty se oproti roku 2011 zvýší v souvislosti se zvýšeným DPH o 1,4 %, což je o cca 1.180.000 Kč. Město bude dotovat nakládání s odpady částkou 3.250.000 Kč, což je o čtvrt milionu víc než letos.

„Důvodem nových cen za nakládání s komunálním odpadem je navýšení sazby DPH z 10 na 14 %. Tím výdaje na celé odpadové hospodářství stoupnou o cca 1.180.000 korun, ačkoliv cenový výměr od společnosti SKS, s. r. o. zůstává stejný. V roce 2012 bude město z rozpočtu dotovat odpadové hospodářství částkou 3.250.000 korun, vydá tedy o 250.000 korun více než letos,“ říká místostarosta Miloš Vele.

O 1,4 % stoupnou v roce 2012 ceny nádob pro občany. Zatímco za popelnici o objemu 120 l letos občan zaplatil při týdenním svozu 2.613 korun, příští rok to bude 2.650 korun. Za kontejner o objemu 1.100 l se dosud platí 21.494 koruny, příští rok to bude 21.795 Kč.

„Protože však stoupá produkce separovaného odpadu, stoupají i odměny od společnosti EKO-KOM, které částečně, společně s dotací města, kryjí zvýšenou sazbu DPH,“ vysvětluje místostarosta.

Celkové náklady na odpadové hospodářství Jablonce včetně například úklidu černých skládek a dalších úkonů, které se nezapočítávají občanům do poplatků za sběrné nádoby, budou činit v roce 2012 cca 34 milionů korun.

Další informace

Vytvořeno 23.11.2011 14:18:39 | přečteno 1951x | Petr Vitvar
load