Byty se prodávají dle nové metodiky

Tisková zpráva 26. 09. 2008

Zastupitelům byl včera předložen návrh na novou podobu metodiky prodeje bytů. Svým souhlasem zrušili metodiku předcházející z 29. června 1995 včetně všech dodatků a schválili metodiku novou s dodatky, v nichž se říká, že:

  1. nová metodiku prodeje bytů nabude účinností od 1.1. 2009
  2. bytové jednotky v objektech, zařazených v současné době do skupiny „B“ (prodej objektů po bytech) se budou prodávat dle stávající metodiky prodeje bytů
  3. bytové jednotky v objektech, přeřazených do skupiny „B“ (prodej objektů po bytech) od 25.9. 2008 se budou prodávat dle nové metodiky prodeje bytů

V současné době jsou objekty v majetku města rozděleny do jednotlivých skupin:

  • skupina „A“ - objekty, kde byly prodány některé jednotky bez podílu na stavební parcele;
  • skupina „B“ - objekty prodávané po bytech,
  • skupina „C“ - objekty prodávané jako celek
  • skupina „E“ - objekty, které si město ponechá ve vlastnictví

Podle údajů z 19. června 2008 zbývalo k prodeji celkem 176 bytových a 20 nebytových jednotek v 62 objektech.

Stanovení ceny bytu podle nové metodiky:

CB = ZPB . k . sk

CB - cena bytu

ZPB - cena bytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a stavební parcele (cena bude stanovena znaleckým posudkem o oceňování majetku. Odhadní cena zahrnuje i hodnotu společných částí domu, zohledňuje jeho stáří, opotřebení a vliv rekonstrukcí.

k = 0,7 - koeficient - snížení kupní ceny s ohledem na prodej bytů stávajícím nájemcům

sk = 0,9 - slevový koeficient - bude poskytnut pouze v případech, že:

a) dojde k prodeji bytů 100% oprávněným nájemcům

b) dojde k prodeji objektu družstvu

Podmínkou slevy je složení všech kupních cen (v případě prodeje po jednotlivých bytech) na účet města do termínu, určeného v nabídce na prodej bytů. Přeplatky kupních cen (slevy) budou vráceny zpětně na účet kupujících po podepsání kupní smlouvy.

Nájemci budou písemně vyzváni k vyjádření se, jak chtějí byt nebo objekt koupit s měsíční lhůtou od doručení. Volit mohou mezi koupí bytové jednotky nebo bytového objektu jako celku prostřednictvím bytového družstva. Nebo koupi odmítnou. Samotný akt prodeje bytů schvaluje zastupitelstvo města.

Vytvořeno 26.9.2008 13:23:24 | přečteno 2220x | Petr Vitvar
load