Byly změněny místní poplatky za parkování

Tisková zpráva 8. 12. 2006

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání 7. prosince obecně závaznou vyhlášku a odsouhlasilo poplatky za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro vozidla za každý i započatý měsíc užívání veřejného prostranství paušální částku na pěší zóně 1 000,- Kč, mimo pěší zónu 850,- Kč. Dosud musel poplatník, který započal s užíváním trvale parkovacího místa koncem roku, zaplatit stejnou paušální částku jako ten, který místo užíval celý rok. Vyhláška nabude účinnost patnáctý den po vyhlášení na úřední desce Městského úřadu v Jablonci nad Nisou. Nelze vracet poplatky zpětně, ale na základě individuálního posouzení jednotlivých případů by mohly být poplatky částečně prominuty.

Vytvořeno 8.12.2006 13:07:53 | přečteno 2917x | Petr Vitvar
load