Budovat se bude dlouhý tunel

Tisková zpráva 24. 10. 2008

Na letošním květnovém zasedání vzali zastupitelé na vědomí Koncepci dopravní infrastruktury Jablonce nad Nisou. Dle její priority číslo 3 bylo třeba nejpozději do 31. 10. 2008 rozhodnout o variantě povrchového či mimoúrovňového křížení Severní tangenty s Palackého ulicí a určit způsob vedení v úseku Na čihadle - U přehrady skrze Vrchlického sady.

Termín včasného schválení vybrané varianty je velmi důležitý z toho důvodu, aby bylo možné čerpat finanční prostředky z ROP EU v rámci Libereckého kraje v programovém období let 2007 až 2013.

Vedení města si nechalo zpracovat také dotazníkové šetření mezi občany dané lokality (osloveno bylo 170 respondentů), z něhož vyplývá, že vybudování průtahu považuje většina za prospěšné a jednoznačně vítězí podpovrchová varianta. Nadpovrchovou vyloženě odmítají pouze obyvatelé Vrchlického sadů.

Průběh stavby je třeba sladit časově tak, aby co nejméně zatížila dopravu v Jablonci, a proto nejvhodnější termín je současně s realizací části silničního propojení z Kunratic do Jablonce k bývalému Liazu připravovanou na roky 2011 až 2012. V té době bude nutné odklonit dopravu z této komunikace směrem přes Vratislavice či Rádelský mlýn.

Zastupitelé nakonec schválili variantu číslo 1, a to „dlouhý tunel“.
Vytvořeno 24.10.2008 13:36:43 | přečteno 2811x | Petr Vitvar
load