Boj s vlhkostí v kostele sv. Anny bude probíhat do konce roku

Tisková zpráva 11. 06. 2008

Krátce po dokončení rekonstrukce kostela sv.Anny byla v jeho interiéru naměřena extrémně vysoká hodnota vlhkosti vzduchu. Zejména v zimních měsících je vyšší, než je obvyklé v obdobných církevních památkách.

„Na základě dalšího měření navrhl přizvaný specialista Jan Červenák provést několik úprav, které mají přinést snížení této vlhkosti a zajistit stabilitu vnitřního mikroklimatu kostela,“ říká vedoucí oddělení investiční výstavby MÚ Jablonec n.N. David Pokorný. Stavební úpravy mají podle jeho slov především zajistit proudění a výměnu vzduchu v interiéru. Některé zásahy pouze obnoví původní systém větrání - například půjdou opět otevírat části vitrážových oken.

„Významným prvkem pro snížení vlhkosti bude zřízení venkovního odvětrávacího kanálu na severní straně kostela. Jeho realizace je naplánována na letní měsíce tohoto roku, přičemž stavební práce nikterak nenaruší průběh unikátní výstavy Bořka Šípka,“ vysvětluje Pokorný a dodává, že další úpravy pro účinnější regulaci proudění vzduchu jsou navrženy tak, aby jejich zásah do zrekonstruované památky byl minimální. „Běžný návštěvník většinu z nich ani nezaregistruje, neboť budou provedeny v prostorách, které nejsou obvykle přístupné, například patro sakristie či podkroví kostela.“

Jediným významnějším zásahem do interiéru bude obnova otvoru mezi prostorem presbytáře (část kostela, kde býval umístěn oltář) a sakristií. Tento otvor, v němž je nyní umístěna socha sv.Anny, je z hlediska stavebního vývoje zřejmě původním oknem, které bylo zrušeno při přístavbě sakristie v 19.století. Částí obnoveného otvoru bude proudit vzduch z kostela do podkroví, odkud bude dále odváděn nad střechu přes tzv. sanktusník (malá věžička na střeše kostela). Výplň zbylé části otvoru je již navržena, ale je nutné ji ještě konzultovat a schválit s památkáři. „Pokud bude navržené řešení možné realizovat, pak způsob výplně otvoru bude pro návštěvníky kostela příjemným překvapením,“ slibuje vedoucí investiční výstavby.

Vyvrcholením celého úsilí pak bude instalace podlahové temperace, jež zvýší komfort pro návštěvníky kulturních představení zejména v chladnějších měsících roku. Práce budou probíhat až v podzimních měsících, tedy v době, kdy se v minulých letech provoz kostela musel velmi omezit pro nízkou vnitřní teplotu.

Snižování vlhkosti v interiéru kostela sv. Anny je dlouhodobou záležitostí. Úpravy by měly vnitřní prostředí kostela stabilizovat během několika příštích let, po která bude klima monitorováno.

Předpokládá se, že náklady na úpravy budou řádově 1 milion korun. K této částce je dále nutné připočítat náklady na projektovou dokumentaci, autorský a odborný dozor i činnost archeologa. Vše je hrazeno z městského rozpočtu a z příspěvku na regeneraci městské památkové zóny, dotací ve výši 350 tis. korun přispěje i Liberecký kraj.
Vytvořeno 11.6.2008 11:18:06 | přečteno 2377x | Petr Vitvar
load