Bezručovka by měla nabídnout téměř třicítku bytů

26.09.2011 - V červnu tohoto roku město vykoupilo zpět bývalou dětskou nemocnici v Bezručově ulici. Výkup byl motivován potřebou zkvalitnit bydlení pro seniory. Ve čtvrtek zastupitelé schválili záměr na její další využití.

„Úkolem města je zajistit ubytovací kapacity pro sociálně potřebné a zajistit systém přidělování sociálních bytů v takzvaném stupňovitém systému, který zahrnuje různé formy bydlení od nejnižšího až po běžné bydlení,“ říká místostarosta Petr Tulpa, který má na starosti resort humanitní..

Dostupnost bydlení pro různé skupiny seniorů město bude řešit jednak rekonstrukcí vykoupeného objektu Bezručova 43, který bude sloužit jako DPS seniorům závislým na pomoci druhých, a dále objekty v ulicích Bezručova 54 a Opletalova 31, 33 a 35, jež budou využité pro sociální bydlení příjmově vymezených skupin. Byty jsou určené osobám se ztíženým přístupem k bydlení a základní podmínkou je limitovaný příjem. Objekt v ulici B. Němcové 54 se 17 bytovými jednotkami bude sloužit jako chráněné bydlení.

Předpokládaná kapacita nové DPS v Bezručově ulici po dokončení bude 27 bytů - 19 garsoniér a 8 bytů 1+1. Dále je zde plánovaná rehabilitace, prádelna, ambulance, odlehčovací služba, jídelna, kadeřnictví a klubovny. „Náklady na rekonstrukci bude možné odhadnout teprve na základě provedené projektové dokumentace,“ konstatuje místostarosta Miloš vele za resort finanční.

Vytvořeno 26.9.2011 13:36:11 | přečteno 2116x | Petr Vitvar
load