Během března se bude v Jablonci opět kácet

14.03.2011 - Do konce března 2011 bude skáceno několik vzrostlých i méně vzrostlých stromů na území města Jablonce.

Jde například o tři javory v Tyršových sadech, které jsou proschlé, s mnoha poraněními na kmenech i kosterních větvích. S ohledem na zachování bezpečnosti v parku je nutné uvedené stromy odstranit. „Oddělení životního prostředí ale samozřejmě zajišťuje i ošetřování, od podzimu loňského roku do konce února 2011 bylo ošetřeno v tomtéž parku čtyřiadvacet dřevin a další ošetřování plánujeme. Podkladem pro kácení i způsob ošetřování stromů jsou výsledky inventarizace zpracované v roce 2010,“ vysvětluje Štěpánka Gaislerová, která má na starosti městskou zeleň.

Z bezpečnostních důvodů a podle závěrů inventarizace musí být odstraněn i dub v arboretu pod rozhlednou Petřín. „Strom byl značně poškozen při sněhové kalamitě v roce 2009, na kmeni je patrná infekce a vzhledem k tomu, že koruna je založena poměrně vysoko, hrozí při extrémních klimatických podmínkách její odlomení,“ říká Gaislerová.

Skácen bude také vzrostlý smrk v ulici Sadová, který byl nevhodně vysazen pod svahem v těsné blízkosti panelového domu, schodiště a vodovodního řadu. V současné době již dřevina zastiňuje několik bytových jednotek, poškozuje základy přístupového schodiště kořenovým systémem, roste v ochranném pásmu vodovodního řadu a tak i přesto, že je strom zdravý, bude odstraněn. Místo, kde byl vysazen, bylo bohužel zvoleno bez uvážení.

Ve vnitrobloku Střední průmyslové školy bude rovněž odstraněn vzrostlý smrk, který je vykloněný, na kmeni jsou patrná četná poranění a výrony pryskyřice. K rozhodnutí jej skácet přistoupilo oddělení životního prostředí s ohledem na možnou hnilobu ve kmeni a škody na majetku či dokonce zdraví, které by mohl při pádu způsobit. V ulici Na Roli poblíž řadových garáží budou na základě výsledků inventarizace odstraněny tři lípy a dva javory ohrožující své okolí.

„Je-li to možné a bezpečné, snažíme se stromy ošetřovat. V některých případech, kdy by mohlo dojít k ohrožení zdraví či dokonce života, případně majetku, je však nutné přikročit k nepopulárnímu kácení,“ vysvětluje plánované práce Štěpánka Gaislerová. Přidává však i dobrou zprávu: „V nejbližší době zahájíme obnovu dvou parkových ploch - park Generála Mrázka a park mezi ulicemi Máchova a Opletalova, a dvou zahrad mateřských škol, Mechové a Slunečná. Město zde obnoví zeleň s pomocí dotace. Kácet se zde bude také, a to celkem v 55 případech, ale 63 dřevin se ošetří, odstraní se pařezy a vysadí 65 nových stromů a 69 keřů.“

Lokalita

Kácení (ks)

Ošetření (ks)

Dosadba stromů (ks)

Dosadba keřů (ks)

Generála Mrázka

0

7

8

0

Máchova-Opletalova

26

26

30

60

MŠ Slunečná

0

4

18

9

MŠ Mechová

29

26

9

0

Celkem

55

63

65

69

Na podzim pak oddělení životního prostředí jabloneckého městského úřadu plánuje obnovu zahrady v mateřské škole v Tiché ulici. Město získalo na obnovu zeleně finanční prostředky od firmy ČEZ. I zde proběhne kácení neperspektivních dřevin, odstranění pařezů a výsadba nových stromů a keřů.

Vytvořeno 14.3.2011 8:59:21 | přečteno 2811x | Petr Vitvar
load