Bazén požádal o peníze na vyrovnání ztráty

Tisková zpráva 23. 04. 2010

Obecně prospěšnou společnost Plavecký bazén Jablonec nad Nisou založilo město 25. ledna 1996 a ve statutu se tehdy zavázalo, že „...nejpozději do tří let po ukončeném účetním období, ve kterém byla vykázána ztráta, správní rada ve spolupráci s dozorčí radou a zřizovatelem rozhodne o poskytnutí finančních prostředků na úhradu ztrát minulých období“.

Na toto ustanovení se nyní společnost odvolává. Už v prosinci loňského roku požádal ředitel Plaveckého bazénu, o. p. s. o finanční příspěvek v celkové výši 1 583 416 korun, který je souhrnem neuhrazených závazků za měsíc říjen až prosinec 2009.

V loňském roce přijal bazén určitá opatření ke zmírnění ztrát týkajících se hlavně úpravy cenové politiky. Ta konkrétně spočívala v dočasné úpravě cen vstupného od ledna do března 2009, výstavby parovodní přípojky a tepelných čerpadel, včetně rekonstrukce části dožilé technologie.

Nejhorší dopad do hospodaření Plaveckého bazénu, o. p. s. však znamenal konec největší jablonecké firmy Jablonex Group, a. s., jež byla velkým odběratelem předplatného pro své zaměstnance.

Rok

Návštěvnost

Energie

Meziroční nárůst cen energií

Meziroční nárůst v %

2006

140 619 + cca 65 000 oddíly

6 631 tis. Kč

-

-

2007

140 779 + cca 65 000 oddíly

6 695 tis. Kč

+ 64 tis.

+ 0,9 %

2008

155 399 + cca 65 000 oddíly

7 418 tis. Kč

+ 723 tis

+10,8 %

2009

140 418 + cca 65 000 oddíly

8 245 tis. Kč

+ 827 tis

+ 11,15 %

Příklad nepopulárních opatření:

  • zdražit pronájem plaveckých drah oddílům TJ Bižuterie, triatlonu, plavecké škole
  • zavřít bazén v době nízké návštěvnosti - musí to být nejméně na jeden měsíc, a to duben až červen nebo září až 27. prosinec.

Zachování cen pro sportující mládež je však jednou z priorit bazénu a zachovat jeho provoz zase jednou z priorit města. Navyšování cen vstupného povede k dalšímu úbytku návštěvníků. Uzavření bazénu se zase nejeví jako dobré řešení z pohledu vlastních zaměstnanců a podnájemců. Proto včera zastupitelé jednali o milionové dotaci.

Nakonec přijali zprávu o hospodaření bazénu s tím, že bude ještě prověřena nutnost právní subjektivity bazénu a zvážena možnost, zda by nebylo výhodné zařadit bazén jako jedno ze sportovišť pod společný management obchodní společnosti zřízené městem Sport Jablonec nad Nisou, s. r. o.

Vytvořeno 23.4.2010 10:11:35 | přečteno 2903x | Petr Vitvar
load