Až výstava prozradí účastníky soutěže na podobu městské medaile

Tisková zpráva 25. 01. 2010

Celkem patnáct výtvarníků, zkušených medailérů, vyzvalo město k vytvoření návrhu na čestnou medaili města PRO MERITIS. Navazuje tak na dobré zkušenosti z výtvarné soutěže, kterou před lety vyhlásil Jablonec nad Nisou na vytvoření starostenského řetězu. Výsledky práce výtvarníků budou k vidění na stejnojmenné výstavě v Městské galerii MY, jejíž vernisáž proběhne ve čtvrtek 28. ledna v 17 hodin.

„Výtvarníky jsme oslovovali tak, aby byly zastoupeny všechny generace medailérů a aby se nezapomnělo na ženy. Šlo nám o výrazovou pestrost návrhů, které by však byly přijatelné pro běžného člověka, ne jen pro odborníka, a přesto neztrácely nic na své výtvarné hodnotě,“ vysvětluje vedoucí oddělení pro komunikaci s veřejností Borek Tichý a tajemník hodnotící poroty, která dle jeho slov nakonec hodnotila návrhy od dvanácti autorů.

Nezávislými členy poroty byli Jan Kašpar, ředitel Okresního archívu v Jablonci, souchař a šperkař Vladimír Komňacký, odborník ze Severočeského muzea v Liberci Jan Mohr, významný jablonecký sochař a šperkař Vratislav Karel Novák, profesor plzeňské univerzity, rytec a medailér Anselm Roskovec, ředitel SUPŠ a VOŠ grafické v Praze Jan Sehnal a galerista Jan Strnad, město zastupovali místostarostové Lukáš Pleticha a Petr Vobořil a celé porotě předsedal starosta Petr Tulpa.

Při hodnocení členové poroty přihlíželi zejména k výtvarnému vyjádření záměru medaile - plakety. Hleděli na to, aby použitý motiv přesvědčivě charakterizoval Jablonec nad Nisou jako důstojnou, důvěryhodné a příjemné město. V návrhu také musela být zapracována městská heraldika a symbolika. Dalším hlediskem byla kvalita výtvarného zpracování a technologická realizovatelnost v předepsané velikosti. Kromě vybraných tří porota navrhla ocenit ještě jeden návrh, a to pro neotřelé výtvarné řešení námětu.

„Realizovat se bude vítězný návrh, a to neprodleně po vyhlášení. Ostatní však mohou po dohodě s autory a po eventuelních úpravách posloužit pro další potřeby města. Návrhy odměněné některou z cen zůstávají majetkem města,“ říká Borek Tichý a dodává, že z ostatních návrhů zůstane vždy jeden v majetku města a bude uložen v okresním archivu.

Čtvrteční vernisáží provede slovem vedoucí Městské galerie MY Jan Strnad, za porotu pronese hodnocení Vratislav Karel Novák a starosta Petr Tulpa pak vyhlásí vítěze soutěže.

Vytvořeno 26.1.2010 8:33:09 | přečteno 2427x | Petr Vitvar
load