Autobusy v Jablonci budou mluvit

Tisková zpráva 19. 12. 2007

Již delší dobu řeší Krajský úřad Libereckého kraje pořízení nového jednotného odbavovacího systému pro dopravce, kteří zajišťují na základě smlouvy o závazku veřejné služby veřejnou autobusovou dopravu na území Libereckého kraje - tj. ČSAD Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily.

Na červencovém zasedání krajské rady byla předložena zpráva o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „Dodávka odbavovacího systému na bázi bezkontaktních čipových karet pro veřejnou linkovou dopravu na území Libereckého kraje“. Na jejím základě rada schválila pořízení nového odbavovacího systému pro výše zmíněné dopravce a způsob financování. Společnost KORID LK, spol. s r.o. ve spolupráci s oddělením veřejných zakázek KÚ LK vypsala zadávací řízení a ustanovila komisi pro otevírání obálek. Přihlásilo se jedenáct tuzemských firem a dvě ze Spolkové republiky Německo. Před termínem odevzdání byly převzaty dokumentace s cenovými nabídkami od tří uchazečů, kteří bez problémů prošli prvním kolem a ve druhém ze síta čtyř kritérií (nabídková cena bez DPH, flexibilita a otevřenost odbavovacího systému uchazeče (rozdělené na 2 subkritéria), návrh řešení přechodu používání bezkontaktních čipových karet a odbavovacího systému od stavu stávajícího do stavu cílového a délka záruční doby nad rámec zákonné doby) vybrala hodnotící komise na základě posudků dvou nezávislých subjektů vítězného uchazeče, firmu EM TEST ČR spol. s r.o., která předložila nejnižší cenovou nabídku i precizně zpracované podklady.

Za nabídnutou částku 25.994.600 Kč bude pořízeno celkem 351 sada odbavovacího systému včetně potřebného příslušenství pro příměstskou autobusovou dopravu, přičemž 324 sady z celkového množství měly být hrazeny z finančních prostředků Libereckého kraje a zbývajících 27 sad z vlastních finančních zdrojů dopravců. Protože během veřejné obchodní soutěže se počet autobusů snížil, bylo rozhodnuto, že nadbytečných 36 sad bude nabídnuto dopravci v rámci Dopravního sdružení obcí Jablonecka. Liberecký kraj se rozhodl zafinancovat 12 sad za 759.600 Kč , zbývající část je nutné uhradit z rozpočtu města Jablonce nad Nisou.

Současný odbavovací systém používaný v autobusech jablonecké MHD je již zastaralý. Součástí nového jsou například i hlásiče zastávek. Jeho hlavní předností je ale modulární stavba založená na PC technologii s mikroprocesorem Intel. Ten umožní odbavování cestujících pomocí bezkontaktních čipových karet, a to ve formě časové jízdenky nebo elektronické peněženky, přičemž umožní akceptovat karty v současné době již používané ve vozidlech příměstské autobusové dopravy, v MHD v Liberci a České Lípě a ve vlacích ČD. Další výhodou je i použití více tarifních aplikací včetně celokrajského integrovaného tarifu IDOL, sledování vozidel MHD pomocí zařízení na sledování polohy vozidel přes družici (GPS).

Po úpravách počtu mezi dopravci byl celkový počet 351 sad rozdělen následovně (financované LK / financované z vlastních zdrojů dopravce / financované Městem Jablonec nad Nisou):


počet sad

finanční prostředky v Kč bez DPH

Dopravce

LK

ČSAD

M JN

LK

ČSAD

město JN

ČSAD Česká Lípa a.s.

82

6


5.996.800

368.400


ČSAD Jablonec n.N. a.s.

62

11

24

4.770.100

675.400

2.656.800

ČSAD Liberec, a.s.

624.929.100ČSAD Semily, a.s.

94

10


7.182.700

633.000Celkem tedy bude profinancováno 22.878.700,- Kč bez DPH z rozpočtu Libereckého kraje (z toho činí částka 759.600,- Kč bez DPH, tj. 22 % na vybavení pro vozidla zajišťující příměstskou část MHD na Jablonecku), 1.676.800,- Kč bez DPH z rozpočtu dopravců a 2.656.800,- Kč bez DPH navrženého k financování z rozpočtu města Jablonec nad Nisou. Celý projekt odbavovacího systému na bázi bezkontaktních čipových karet bude místo 25.994.600,- Kč bez DPH stát 27.21.300,- Kč bez DPH (po navýšení pro MHD na Jablonecku o 1.217.700,- Kč bez DPH).

Vytvořeno 19.12.2007 21:25:14 | přečteno 3604x | Petr Vitvar
load