Aktuality z městské policie

Tisková zpráva 09. 10. 2007

Městská policie řešila na posledním jednání se státní policií problém nedodržováním rychlosti vozidel ve městě. Podle výsledků jednání zajistí MP zvýšený dohled na dodržování rychlosti pomocí radarového zařízení. V ulicích města budou častěji k vidění sloučené hlídky městské a státní policie. Součinnost obou bezpečnostních složek by měla přinést efektivnější kontrolu řidičů, jež se dopustí přestupku např. překročením rychlosti v obci.

Minulý týden městská policie nainstalovala v ulici U Přehrady radarové zařízení, které informuje řidiče o jejich aktuální rychlosti. V dalších týdnech bude zařízení přesunuto na jinou komunikaci, kde je ze zkušenosti rychlost překračována a radar zde má preventivní účinek, neboť rychle jedoucí řidič podvědomě zpomalí.

Dalším z aktuálních témat je rozšíření a zkvalitnění kamerového systému. Městská policie ve spolupráci s Policií ČR vyhodnocuje bezpečnostní situaci ve městě a vypracovává návrh na umístění nových kamer. Bylo vytipováno několik strategických míst, kde by bylo vhodné instalovat další kamery. MP vychází z poznatků nárůstu trestné činnosti či dopravních komplikací v daných lokalitách, taktéž možnosti propojení monitoringu se současným kamerovým systémem.

Vytvořeno 9.10.2007 10:08:01 | přečteno 2002x | Petr Vitvar
load