Akcionářská smlouva před podpisem

Tisková zpráva 21. 11. 2008

Na říjnovém jednání Zastupitelstva města byla projednána žádost FK BAUMIT Jablonec, a.s. o úhradu pojistného z titulu majetkového podílu ve společnosti a poté navýšení základního kapitálu, kterou zastupitelstvo neschválilo.

V návaznosti na toto rozhodnutí byl zastupitelům předložen včera návrh akcionářské dohody mezi akcionáři FK BAUMIT Jablonec, a.s. a městem. Nepeněžní vklad byl oceněn znalcem na částku 320 413 tis. Kč. Základní kapitál se tedy zvýší na částku 350 400 tis. Kč.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je vytvoření ekonomických předpokladů pro stabilizaci a další rozvoj sportovních aktivit společnosti, posílení její kapitálové přiměřenosti, zajištění kontinuálního růstu společnosti v oblastech jejího podnikání, zefektivnění činnosti a zvýšení konkurenceschopnosti.

Zastupitelé schválili uzavření akcionářské dohody s doplněním, že městské akcie budou nabídnuty k prodeji druhému akcionáři, Miroslavu Peltovi.
Vytvořeno 21.11.2008 14:11:48 | přečteno 2736x | Petr Vitvar
load