Aby bylo možné čerpat dotaci

Tisková zpráva 19. 12. 2008

Mimořádné zasedání jabloneckých radních včera projednalo také organizační změnu, jejíž podstatou je přijetí jednoho nového pracovníka úřadu.

Důvodem změny je dotační titul ve výši 7 357 924 koruny (z toho je 7,5% účast města), který město letos získalo na tříletý projekt Regionálního informačního centra. Původní záměr byl převést čerpání dotace na nově vzniklou obecně prospěšnou společnost Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s., která byla založena s ohledem na novou právní úpravu DPH.

Jako řešení navrhl tajemník úřadu Jiří Nesvadba ponechat jednu pozici z dosavadního informačního turistického centra jako zaměstnance městského úřadu v roli manažera projektu v přímé řídící pravomoci místostarosty Petra Vobořila, vedoucího projektu „Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor“. Tato pozice bude plně placena z finančních prostředků získaných dotací. V opačném případě, pokud by rada organizační změnu neschválila, nebylo by možné dotaci čerpat.

V současné době má Městský úřad v Jablonci 271 zaměstnanců, z čehož je 24 pracovníků veřejně prospěšných prací.
Vytvořeno 19.12.2008 10:11:02 | přečteno 3165x | Petr Vitvar
load