22.02.2012 - Provádění stavebních prací

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Žádost o sdělení k provádění stavebních prací v objektu V Luzích 1255/23, Jablonec nad Nisou manž. Ch.

Odpověď

Na základě tohoto posouzení stavební úřad sděluje, že v archivu stavebního úřadu není informace o probíhajících stavebních pracích objektu V Luzích 1255/23, Jablonec nad Nísou. Pokud jsou v objektu prováděny stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani zpúsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivú na životní prostředí a jejich provedení nemůže negatívně ovlivnit požární bezpečnost, dle stavebního zákona č.183/2006 Sb. tyto práce stavební povolení aní ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují.

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Vytvořeno 5.3.2012 13:37:20 | přečteno 1570x | Petr Vitvar
load