20.02.2012 - Informace k objektům v Pobřežní 5

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Žádáme o poskytnutí informací týkající se staveb na pozemku 808/1 a 808/2 v k.ú. Mšeno nad Nisou, Pobřežní 5.

Žádáme o sdělení:

1) Kdy, v jakém rozsahu a pod kterým číslem jednacím bylo vydáno kolaudační rozhodnutí pro stávající rodinný dům č. 3467

2) Kdy, v jakém rozsahu a pod kterým číslem jednacím byla vydána povolení k nástavbě

3) Kdy, v jakém rozsahu a pod kterým číslem jednacím byla vydána povolení k přístavbě

Odpověď

Dne 25.2.1975 pod č.j. 2262/74/Há bylo povoleno užívání stavby rodinného domu č.p. 3467, Pobřežní 5, Mšeno nad Nisou, Jablonec nad Nisou a dne 22.5.1990 pod č.j. 696/90/No byla povolena přístavba rodinného domu na pozemku parc. č. 808/1 v katastrálním území Mšeno nad Nisou, která byla přistavěna ke stávajícímu objektu č.p. 3467 na pozemku parc. č. 808/2 v katastrálním území Mšeno nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou.

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Vytvořeno 5.3.2012 13:37:28 | přečteno 1404x | Petr Vitvar
load