11.01.2012 - Investice pro rok 2012

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

V rámci mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2012 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města pro rok 2012. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2012-2014. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

U těchto projektů prosím uveďte: název projektu, popis projektu, projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován), finanční rozpočet projektu, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce.

AMA

Odpověď

Požadované informace nejsme schopni poskytnout, neboť zatím nebyl schválen rozpočet města. Rozpočet města bude schvalovat Zastupitelstvo města v únoru 2012. V případě, že skutečně v tomto termínu dojde k odsouhlasení rozpočtu města, bude jeho finální verze ke konci února či v průběhu března zveřejněna na internetových stránkách města (sekce Rozpočet města).

Ing. David Pokorný
vedoucí oddělení investiční výstavby

Vytvořeno 13.1.2012 9:59:32 | přečteno 1628x | Petr Vitvar
load