10.01.2012 - Investiční plány pro rok 2012

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

V rámci projektu na podporu stavebníků v ČR provádíme mapování investičních plánů města a obcí pro rok 2012. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města /obce pro rok 2012, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2012 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o název projektu, stručný popis projektu, rozpočet projektu v mil Kč, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

BM

Odpověď

Požadované informace nejsme schopni poskytnout, neboť zatím nebyl schválen rozpočet města. Rozpočet města bude schvalovat Zastupitelstvo města v únoru 2012. V případě, že skutečně v tomto termínu dojde k odsouhlasení rozpočtu města, bude jeho finální verze ke konci února či v průběhu března zveřejněna na internetových stránkách města (sekce Rozpočet města).

Ing. David Pokorný
vedoucí oddělení investiční výstavby

Vytvořeno 13.1.2012 9:59:21 | přečteno 1428x | Petr Vitvar
load