09.01.2012 - Poskytnutí protokolů z kontrolních prohlídek

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Byla podána ústně a týkala se poskytnutí protokolů z provedených kontrolních prohlídek na objektu Příčná 5, č.p. 3047, Jablonec nad Nisou.

Odpověď

Na základě této žádosti Vám stavební úřad poskytuje požadovanou kopii protokolu, sepsaného dne 10.2.2011 včetně opisu tohoto protokolu a dále kopii protokolu sepsaného dne 27.10.2011. Samostatný protokol s manželi Bartoňovými nebyl pořízen.

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

za správnost vyhotovení: Ing.Alena Nožičková

Vytvořeno 13.1.2012 10:06:59 | přečteno 1402x | Petr Vitvar
load