28.01.2011 - Zápis do MŠ Švédská

Informace poskytnuté dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Dobrý den. CHtěla bych se zeptat na zápis do mateřských škol. Konkrétně bych chtěla dát syna do mat.školy čtyřlístek ul.Švédská, jelikož bydlíme ve Vysoké ul. Jak probíhá zápis a kdy se dozvím zda-li syna příjmuli? A zda-li mají přednost děti ze Šumavy, nebo co se zohledňuje. A pokud syna nepříjmou,jak se postupuje dále když už je po zápise? Moc děkuji za případnou odpověď.

Odpověď

Termín zápisu stanovily ředitelky mateřských škol v Jablonci nad Nisou na středu 13.4.2011. Základní kritéria pro zápis do MŠ jsou stanovena tato:

  • do mateřské školy lze přihlásit dítě, které ke dni 31. 8. 2011 dovrší věku 3 let. (děti mladší 3 let budou přijímány pouze v případě volné kapacity daných MŠ)
  • dítě má trvalý pobyt v Jablonci nad Nisou
  • k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
  • zapsány mohou být pouze děti, jejichž zákonný zástupce doloží potvrzení, že se podrobily povinnému očkování (dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)
  • do MŠ speciální Palackého 37 budou děti přijímány pouze na doporučení lékaře Ředitelky jednotlivých mateřských škol si mohou stanovit další kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Bližší informace budou uveřejněny v březnovém jabloneckém měsíčníku, vyvěšeny přímo v mateřských školách, na jejich webech a na stránkách města.

V případě mateřských škol neexistují školské obvody, tak jako u škol základních, ale mateřské školy však doposud přihlížely k trvalému pobytu dítěte. Kdyby se náhodou stalo a syna do Vámi vybrané mateřské školy nepřijali, bude mu nabídnuta jiná MŠ, která bude mít ještě volnou kapacitu. Termín, kdy bude vydáváno rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se dozvíte přímo v den zápisu na dané MŠ.

Bc. Lenka Lipšová
oddělení školství, kultury a sportu MěÚ
tel.: 483 357 278
e-mail: lipsova@mestojablonec.cz

Vytvořeno 2.2.2011 10:16:36 | přečteno 2438x | Petr Vitvar
load