21.12.2011 - Zpomalovací prahy v Jindřichově

Informace poskytnuté dle zák. 106/1999 Sb.

Žádám Vás o poskytnutí následujících dokumentů, které byly podkladem pro stanovení o umístění zpomalovacích prahů v Jindřichově ze dne 7. 11. 2011:

  • žádost p. Marka ze dne 6. 6. 2011 vč. všech příloh (zejména projektové dokumentace)
  • vyjádření PČRr Jablonec n. N. ze dne 6. 6. 2011
  • souhlas KSSLK
  • příp. dalších dokumentů, které byly přiloženy k žádosti o zpomalovací prahy nebo které se Váš úřad vyžádal (stanoviska dotčených orgánů)

Souhlasím s osobním vyzvednutím dokumentů.

R. M.

Odpověď

Dne 21.12.2011 Městský úřad Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční obdržel Vaši žádost o poskytnutí informaci v souladu se zá k. č. 106/1999 Sb., o svobodném př ístupu k informacím. Jedná se o podklady ve věci opatfeni obecné povahy - stanoveni místní úpravy na silnici III/29035 v km cca 1,150 k.ú. Jindřichov nad Nisou, obec Lučany nad Nisou - místo pro přecházení a zpomalovací prahy včetně souvisejícího dopravního značení a zařízení ze dne 7.11.2011 č. j. 9512011/SPRlOOS/POS/ZUKl25.

Dle žádosti Vám poskytujeme následující:

  • žádost p. Ladíslava Marka (počet str. A4 -1)
  • projektovou dokumentaci (počet str. A4 - 7)
  • vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nsou (počet str. A4 - 1)
  • souhlas Krajské správy silnic LK, p.o. (počet str. A4 - 1)

V žádosti dále požadujete další dokumenty, které byly k žádosti o stanovení výše uvedené místní úpravy přiloženy, nebo které si zdejší úřad vyžádal (stanoviska dotčených orgánů). Vzhledem k tomu, že spis je objemný a každá jednotlivá stránka je dle stanoveného ceníku zpoplatněna 2 Kč za stránku A4, nabízíme Vám možnost nahlédnuti do spisu a upřesnění po žadovaných dokladů.

Ing. Jan Vojíř
vedoucí oddělení dopravního a sllničnlho

Vytvořeno 5.1.2012 12:00:02 | přečteno 1643x | Petr Vitvar
load