19.12.2011 - Nepovolená stavba

Informace poskytnuté dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Jménem občanského sdružení J. P. Vás žádáme o poskytnutí informací týkající se nepovolené stavby na pozemku 808/1 a 808/2 v k.ú. Mšeno, Pobřežní 5. Na tomto pozemku se již skoro 30 let nachází nepovolená stavba. Tímto žádáme o poskytnutí informací, jaké sankce stavební úřad uplatnil při řešení nepovolené stavby za celou dobu jejího trvání a jak vymáhal plnění těchto sankcí.

Odpověď

Na základě této žádosti stavební úřad sděluje, že stavebním úřadem nebylo vedeno řízení o přestupku ve věci přístavba a nástavba rodinného domu č.p. 3467, Pobřežní 5, Jablonec nad Nisou, na pozemku parc. č 808/1 a 808/2 v katastrálním území Mšeno nad Nisou a obci Jablonec nad Nisou, jejímž stavebníkem je J. U., bytem Jablonec nad Nisou. Řízení o přestupku byla vedena z podnětu oddělení životního prostředí a to oddělením přestupků MěÚ Jablonec nad Nisou.

Vymáhání pokut spadá do kompetence oddělení právního MěÚ Jablonec nad Nisou.

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

za správnost vyhotovení: Ing. Alena Nožičková

Vytvořeno 5.1.2012 9:36:51 | přečteno 1781x | Petr Vitvar
load