14.02.2011 - Počty zaměstnanců MěÚ a složení Rady města

Informace poskytnuté dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se obracím na Magistrát města Jablonec nad Nisou, aby mi poskytl následující informace, které bych rád využil při zpracování mé bakalářské práce na Univerzitě Palackého v Olomouci. Počet zaměstnanců (celkem) města od roku 1994 do roku 2010. Pokud možno uvést rozlišení na zaměstnance městské policie a na úředníky podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků. Nejlépe v tabulce programu Excel. Dále pak prosím o seznam starostů a členů Rady města od roku 1994 do voleb v roce 2010 i s jejich stranickou příslušností. Velice děkuji.

Odpověď

Odpovídám na váš dotaz a nejprve upřesňuji: nejsme Magistrát města Jablonce nad Nisou (nejsme statutární město), ale Městský úřad (jsme město).

V příloze zasílám požadované informace ve stavu, který máme k dispozici.

Dále doplňuji počet úředníků k:

Stav k datu Počet úředníků

31.12.2005

214

30.06.2006

214

31.12.2006

215

30.06.2007

216

31.12.2007

222

30.06.2008

225

31.12.2008

227

30.06.2009

220

31.12.2009

224

30.06.2010

225

31.12.2010

225

Pokud byste trval na doplnění chybějících informací, tj. počtu zaměstnanců městské policie od roku 1994 do 2007 a počtu zaměstnanců městského úřadu od roku 1994 do 2001, počet úředníků v letech 2003 a 2004, byli bychom nuceni vám poskytnutí této informace dle platného sazebníku náhrad zpoplatnit.

Jednalo by se o vyhledání dat z osobních karet zaměstnanců za příslušné roky - práce odhadnuta na cca 64 přesčasových hodin pro 2 zaměstnance tj. dle sazebníku 40 Kč za každou započatou půlhodinu tj. 5 120 Kč, plus práce na zpracování vyhledaných dat cca 8 hodin pro 1 zaměstnance tj. 640 Kč.

Bc. Pavlína Reichelová
kancelář tajemníka

Vytvořeno 23.2.2011 11:15:46 | přečteno 2458x | Petr Vitvar
load