12.07.2011 - Posouzení projektové dokumentace

Informace poskytnuté dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Zastupuji svého klienta ve sporu s panem D. M. Zjistili jsme, že D. M. hodlá stavět rodinný dům a dokládá svoje ohlášení stavby projektovou dokumentací pana T. B. Ta je podle našeho názoru téměř totožná s projektovou dokumentací, kterou dříve vypracoval můj klient. Protože nám není znám obsah správního spisu dovolujeme si požádat o posouzení, zda projektová dokumentace, kterou předložil D. M. je totožná s dokumentací mého klienta, kterou přikládáme v příloze. A dále v jakém stádiu se veřejnoprávní řízení ohledně domu D. M. v současné době nachází?

Odpověď

Lze konstatovat, že Vámi předložená část projektové dokumentace vašeho klienta je totožná s projektovou dokumentací předloženou D. M. Správní řízení ve věci vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení pro výše citovanou stavbu je v současné době přerušeno.

Vytvořeno 29.9.2011 14:54:45 | přečteno 1627x | Petr Vitvar
load