01.04.2011 - Zpráva k hodnocení nabídek k VZ 60053116

Informace poskytnuté dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

  • Podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáme o poskytnutí následujících informací:
    (i) kopii písemné Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, zpracované na základě §80 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, vypracované k Vámi zadané veřejné zakázce vedené v uveřejňovacím subsystému ISVZ (www.isvzus.cz) pod evidenčním číslem 60053116.

Odpověď

Vytvořeno 8.4.2011 12:38:05 | přečteno 1621x | Petr Vitvar
load